ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
รายละเอียด :

บัตรเครดิต KTC - BANGKOK HOSPITAL GROUP PLATINUM MASTERCARD-บัตรกรุงไทย (KTC)

บัตรเครดิต KTC - BANGKOK HOSPITAL GROUP PLATINUM MASTERCARD-บัตรกรุงไทย (KTC)

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน
Credit Card Product Highlight
บัตรเครดิตเพื่อคนรักสุขภาพพร้อมสิทธิพิเศษจาก BANGKOK HOSPITAL

รายละเอียด Credit Card บัตรเครดิต KTC - BANGKOK HOSPITAL GROUP PLATINUM MASTERCARD

ชื่อ Credit / Debit Card
:
บัตรเครดิต KTC - BANGKOK HOSPITAL GROUP PLATINUM MASTERCARD
ประเภทบัตร
:
ประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (กลุ่มโรงพยาบาล กรุงเทพ), บัตร MasterCard (Platinum)
วงเงินและดอกเบี้ย
 
วงเงินสูงสุด
:
5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
:
45 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ
:
18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
สมัครบัตรเสริมได้
:
4 ใบ
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
 
วงเงิน
:
100 % ของวงเงิน , สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)
:
3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี)
:
18 %
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
:
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ. ศูนย์วิจัย), โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลวัฒโนสถ

- ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าแล็บ  (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายาพิเศษ, แล็บพิเศษ, เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
- ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
- ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ – อุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
- ส่วนลด 10% ค่ายา และค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นยาพิเศษและวัคซีน)
- โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก (Bone Dense Lumbar Hip) ราคา 2,888 บาท (ปกติราคา 3,400 บาท)
- โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound Breast) ราคา 2,888 บาท (ปกติราคา 4,500 บาท)

หมายเหตุ โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก และโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคารวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่ายาและค่าบริการ

 • โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
- ส่วนลด 5 % ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าวัคซีนทุกประเภท, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ, ค่า LAB พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
- ส่วนลด 10%  ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และ ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต CCU)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
- ส่วนลด 10%  สำหรับค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
- ส่วนลด 10%  สำหรับค่าห้อง, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
- ส่วนลด 10% ค่ายา สำหรับ OPD, IPD (ไม่รวมค่ายาพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และวัคซีน)
- ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
- ส่วนลด 10% ค่าห้อง
- ส่วนลด 15% ค่ายา (ยกเว้นแล็บพิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าแพทย์, ค่าเครื่องมือพิเศษ, ค่าอุปกรณ์พิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
- ชุดตรวจสุขภาพต้อนรับปีกุน 2019 ราคา 2,019 บาท (ปกติราคา 3,900 บาท)

หมายเหตุ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
- ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, CCU, NICU)
- ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นวัคซีนและหมวดยาพิเศษ)
- ส่วนลดคลินิกทันตกรรม ค่าขูดหินปูนลด 15% ค่าทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเด็กลด 5%

หมายเหตุ ส่วนลดนี้ไม่รวมราคาแพ็กเกจ ราคาเหมาจ่าย และราคาโปรโมชั่นต่างๆ ของ\โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
- ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, CCU, NS, LR)
- ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และวัคซีน)
- ส่วนลดสำหรับค่าทันตกรรม ทันตกรรมประดิษฐ์ลด 5% ขูด อุด ถอนลด 10%
 • โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
- ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษเฉพาะราย)
- ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นค่าห้อง ICU)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
- ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU และ IMCU)
- ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
- ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมแพทย์, ค่ายาพิเศษ, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและวัคซีน)
- ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก  (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
- ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
- ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วย
 • โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
- ส่วนลด 10% ค่าห้องพัก (ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร)
- ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายาพิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
- ส่วนลด 10% ค่าปฏิบัติการ Lab / X-Ray  (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่า Lab/X-Ray พิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, และรายการเหมาจ่าย)
- ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ - ทันตกรรมอุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก  (ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)
 • ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC
 • เปลี่ยนยอดชำระเต็มเป็นผ่อนชำระได้ เปลี่ยนยอดชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปเป็นยอดผ่อนชำระได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน ง่ายๆ ผ่านแอป KTC Mobile หรือโทร KTC PHONE 02 123 5000 กด 4
 • พิเศษยิ่งขึ้น ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% สำหรับรายการใช้จ่ายที่ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 • มั่นใจทุกครั้งที่ช้อปออนไลน์ ประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD กรณีไม่จัดส่งสินค้า และ / หรือการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 200 ดอลล่าร์สหรัฐ โดย Mastercard ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 – 31 ธ.ค. 62
 • บริการเลขาส่วนบุคคลตลอด 24 ชม.
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ
 • ง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย KTC MASTERCARD Contactless เร็วกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับ บัตรเครดิต KTC MASTERCARD Contactless เพิ่มความคล่องตัว ในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ/ รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร
 • ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay ทลายกรอบการรูดบัตรแบบเดิมๆ ช้อปได้ไม่มีลิมิต ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ กับบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTERCARD ด้วยบริการ KTC Samsung Pay
ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
 
คะแนนสะสม-ของกำนัล
 
คะแนนสะสม
:
25 บาท/ 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม
:
ไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
บัตรหลัก
:
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม
:
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี
 
บัตรหลัก
:
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม
:
ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ผู้มีสิทธิ์สมัคร
:
บุคคลทั่วไป
อายุ
:
บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม 15 - 80 ปี
รายได้ขั้นต่ำ
:
ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ
:
สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/ มารดา/ ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม
เอกสารการสมัคร
:

ผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ/ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ/ สำเนา Passport พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนา Passport และ Work Permit ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงาน/ ประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย)
 3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50
 4. สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี

เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport
 2. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-123-5000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 พ.ค. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต-Credit Card/บัตรเดบิต-Debit Card จากสถาบันการเงิน

 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์