ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
รายละเอียด :

บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) โกลบอล ทราเวล โกลด์ (ICBC (Thai) Global Travel Gold)-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)

บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) โกลบอล ทราเวล โกลด์ (ICBC (Thai) Global Travel Gold)-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 30,000 บ./เดือน
Credit Card Product Highlight
บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) โกลบอล ทราเวล โกลด์... พกเพียงบัตรเดียว เที่ยวได้ทั่วโลก เพราะเป็นบัตรเครดิตที่รวมถึง 3 สกุลเงินในบัตรเดียวคือ USD, EUR และไทยบาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพื่อนักธุรกิจเดินทางทั่วโลก จากร้านค้าที่ร่วมรายการ เช่น โรงแรมชั้นนำ บริการรถเช่า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร บริการทางด้านสุขภาพ สนามกอล์ฟ และอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียด Credit Card บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) โกลบอล ทราเวล โกลด์ (ICBC (Thai) Global Travel Gold)

ชื่อ Credit / Debit Card
:
บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) โกลบอล ทราเวล โกลด์ (ICBC (Thai) Global Travel Gold)
ประเภทบัตร
:
ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร Visa Card
วงเงินและดอกเบี้ย
 
วงเงินสูงสุด
:
2-5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
:
56 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ
:
18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
สมัครบัตรเสริมได้
:
4 ใบ
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
 
วงเงิน
:
50 % ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)
:
1 - 3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี)
:
18 %
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
:
 • บัตรเครดิตสกุล $, €, B ในบัตรเดียว ลดค่าใช้จ่ายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นบัตรเครดิต 3 สกุลเงิน ในบัตรเดียวสามารถเลือกชำระยอดได้ทั้งสกุลเงินดอลล่าร์ สกุลเงินยูโร และสกุลเงินไทยบาท สะดวกสบาย ไม่มีค่าธรรมเนียมค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว รายการต่างประเทศสามารถชำระง่ายๆได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) อินเตอร์เนต แบงค์กิ้งบุคคล และหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยทั้งหมดนี้จะชำระเป็นเงินสกุลไทยบาท
 • สิทธิประโยชน์เพื่อนักธุรกิจเดินทางทั่วโลก จากร้านค้าที่ร่วมรายการ เช่น โรงแรมชั้นนำ บริการรถเช่า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร บริการทางด้านสุขภาพ สนามกอล์ฟ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • รับคะแนนสะสม ICBC Everyday Rewards สะสมคะแนนและแลกของกำนัลรวดเร็วยิ่งกว่า 
  - ทุก 1 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน 
  - ทุก 1 ดอลล่าร์ รับคะแนนสะสม 30 คะแนน
  - ทุก 1 ยูโร รับคะแนนสะสม 40 คะแนน 
  ให้คุณเพลิดเพลินกับการสะสมคะแนนได้ทุกวัน คะแนนไม่มีวันหมดอายุ
 • สิทธิประโยชน์พิเศษสุดกับบริการ Airport Lounge Service
  สำหรับบัตรเครดิตทองจะได้รับ 1 คูปองสำหรับบริการ Louis’s Tavern CIP Lounges ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
 
คะแนนสะสม-ของกำนัล
 
คะแนนสะสม
:
1 บาท/ 1 คะแนน (1 ดอลล่าร์/ 30 คะแนน, 1 ยูโร/ 40 คะแนน)
อายุคะแนนสะสม
:
ไม่มีหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
บัตรหลัก
:
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม
:
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี
 
บัตรหลัก
:
ฟรีมีเงื่อนไข (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี (จำนวน 1,000 บาท) 3 ปีแรก และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่ธนาคารกำหนด)
บัตรเสริม
:
ฟรีมีเงื่อนไข (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี (จำนวน 500 บาท) 3 ปีแรก และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่ธนาคารกำหนด)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ผู้มีสิทธิ์สมัคร
:
บุคคลทั่วไป
อายุ
:
บัตรหลัก 20 - 65 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำ
:
ตั้งแต่ 30,000 บ./เดือน
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ
:
 • ผู้สมัครต้องมีที่อยู่ที่ทำงานหรือที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในประเทศไทย 
 • ผู้สมัครบัตรหลักมีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี ผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 15 ปีขึ้นไป และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น 
 • มีรายได้มั่นคงและประวัติการชำระดี
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
  - เบิกถอนจากเครือข่าย ICBC คิดอัตรา 1% ของจำนวนเงินที่ถอน
  - เบิกถอนนอกเครือข่าย ICBC คิดอัตรา 3% ของจำนวนเงินที่ถอน
เอกสารการสมัคร
:

ผู้สมัครบัตรหลัก

 • สำเนาบัตรประชาชน (สัญชาติไทย) 
 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างชาติ) 
 • หลักฐานทางการเงิน 
 • เอกสารอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด

ผู้สมัครบัตรเสริม

 • สำเนาบัตรประชาชน (สัญชาติไทย) 
 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างชาติ) 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
28 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต-Credit Card/บัตรเดบิต-Debit Card จากสถาบันการเงิน

 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 
แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต