บัญชี :
ค้นพบ

เงินฝากตั๋วแลกเงิน ผู้ฝากบุคคลธรรมดา

จำนวน 2 บัญชี เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าล่ะ 10 รายการ
แสดงผล :
 
ธนาคาร
:

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ชื่อบัญชี
:
ประเภทเงินฝาก
:
ตั๋วแลกเงิน
ผู้มีสิทธิฝาก
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, ผู้ฝากประเภทอื่น (กองทุน, สถาบันการเงิน)
ประเภทผู้ฝากที่เลือก
:
บุคคลธรรมดา (เปลี่ยนได้ในช่อง Smart Search -click-)
ช่วงเงินฝากที่เลือก
:
ตั้งแต่ 10,000,000
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากที่เลือก
:
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 4 เดือน29 วัน, ระหว่าง 6 เดือน ถึง 8 เดือน29 วัน, 9 เดือน, ระหว่าง 7 วัน ถึง 31 วัน, ระหว่าง 32 วัน ถึง 89 วัน
(เปลี่ยนได้ในช่อง Smart Search ด้านบน -click-)
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
ควรระบุจำนวนเงิน-ระยะเวลาฝากในช่อง Smart Search ด้านบน เพื่อดู-เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย -click-

โปรโมชั่นธนาคาร

:
ยังไม่มีโปรโมชั่น

เข้าดูทั้งหมด

:
1,968 คน
1.150 - 1.450 %
 
 
ธนาคาร
:

ธนาคาร กรุงเทพ

ประเภทเงินฝาก
:
ตั๋วแลกเงิน
ผู้มีสิทธิฝาก
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
ประเภทผู้ฝากที่เลือก
:
บุคคลธรรมดา (เปลี่ยนได้ในช่อง Smart Search -click-)
ช่วงเงินฝากที่เลือก
:
ทุกจำนวน (มีทั้งหมด 4 ช่วงเงินฝาก)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากที่เลือก
:
3 เดือน, 6 เดือน, ระหว่าง 7 วัน ถึง 59 วัน, ระหว่าง 60 วัน ถึง 90 วัน
(เปลี่ยนได้ในช่อง Smart Search ด้านบน -click-)
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
หมายเหตุ
:
ควรระบุจำนวนเงิน-ระยะเวลาฝากในช่อง Smart Search ด้านบน เพื่อดู-เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย -click-

โปรโมชั่นธนาคาร

:
ยังไม่มีโปรโมชั่น

เข้าดูทั้งหมด

:
10,318 คน
0.750 - 1.000 %