บัญชี :
ค้นพบ

เงินฝากตั๋วแลกเงิน ผู้ฝากบุคคลธรรมดา

จำนวน 1 บัญชี เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ
การแสดงผล :
 
ชื่อบัญชี
:
ประเภทเงินฝาก
:
ตั๋วแลกเงิน
ผู้มีสิทธิฝาก
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, ผู้ฝากประเภทอื่น (กองทุน, สถาบันการเงิน)
ประเภทผู้ฝากที่เลือก
:
บุคคลธรรมดา (เปลี่ยนได้ในช่อง Smart Search -click-)
ช่วงเงินฝากที่เลือก
:
ตั้งแต่ 10,000,000
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากที่เลือก
:
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 4 เดือน29 วัน, ระหว่าง 6 เดือน ถึง 8 เดือน29 วัน, 9 เดือน, ระหว่าง 7 วัน ถึง 31 วัน, ระหว่าง 32 วัน ถึง 89 วัน
(เปลี่ยนได้ในช่อง Smart Search ด้านบน -click-)
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
ควรระบุจำนวนเงิน-ระยะเวลาฝากในช่อง Smart Search ด้านบน เพื่อดู-เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย -click-

โปรโมชั่นธนาคาร

:
ยังไม่มีโปรโมชั่น

เข้าดูทั้งหมด

:
2,815 คน
1.150 - 1.450 %