• ตั๋วแลกเงิน ผู้ฝากบุคคลธรรมดา เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 1 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 5 ก.ค. 62
   3,024
   • ชื่อบัญชี
    ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงิน (B/E)
   • ธนาคาร
   • ประเภทเงินฝาก
    ตั๋วแลกเงิน
   • ผู้มีสิทธิฝาก
    บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, ผู้ฝากประเภทอื่น (กองทุน, สถาบันการเงิน)
   • เปิดบัญชีขั้นต่ำ
    10,000,000 บาท
   • การจ่ายดอกเบี้ย
    จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
   • หมายเหตุ
    ควรระบุจำนวนเงิน-ระยะเวลาฝากในช่อง Smart Search ด้านบน เพื่อดู-เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย -click-
  • 1.350 %