• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ทนจ่ายหนี้โหดๆ นอกระบบอยู่ทำไม? มองหาทางเลือกใหม่อย่างสินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" กันดีกว่า!!

  18 ก.ย. 61 57,159

  ทนจ่ายหนี้โหดๆ นอกระบบอยู่ทำไม? มองหาทางเลือกใหม่อย่างสินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" กันดีกว่า!!

  หลังจากที่ "หนี้นอกระบบ" เข้ามาเป็นปัญหาของประเทศ ทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ทางรัฐบาลก็เร่งหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัว และให้ประชาชนในระดับรากหญ้าที่มีปัญหาหนี้สินจาก "หนี้นอกระบบ" สามารถลืมตาอ้าปากได้ จากทางเลือกแรกที่นำสินเชื่อ "นาโนไฟแนนซ์" มาใช้เป็นสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการได้กู้เงินดอกเบี้ยถูก และไม่มีหลักประกัน หวังให้หนี้นอกระบบพวกนี้เข้ามาอยู่ในระบบที่ถูกต้อง ซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่คือ พ่อค้า แม่ค้า ที่มี "หนี้นอกระบบ" อยู่ และจ่ายดอกเบี้ยแพงๆ ไม่ไหวแล้ว แต่นั่นก็เป็นการแก้ไขปัญหาให้เฉพาะผู้ประกอบการเท่านั้น ซึ่งไม่นานมานี้ทางรัฐบาลก็มีนโยบายให้มีการปล่อยสินเชื่อเงินกู้สำหรับประชาชนทั่วไปที่เรียกว่า "พิโกไฟแนนซ์" (Pico Finance) ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนรากหญ้าที่เดือดร้อนได้กู้เงินนำมาใช้จ่าย เป็นการตัดวงจรปัญหาของการกู้เงิน "หนี้นอกระบบ" ให้หมด หรือลดลงได้

  มาทำความรู้จัก "พิโกไฟแนนซ์" Pico Finance ให้มากขึ้น

  สินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" Pico Finance คือ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ที่เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการเงินด่วน หรือเดือดร้อนจากการเป็นหนี้นอกระบบ โดยให้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย จะมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ และได้รับดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 36% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก แต่จะต้องมีทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่อาศัยปัจจุบัน หรือทำงานภายในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ของผู้ให้กู้ตั้งอยู่ ซึ่งมีกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้กำกับดูแล และผู้ให้กู้จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

  สินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" ดียังไง?

  สินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" Pico Finance นับเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและมีปัญหาการจ่ายหนี้นอกระบบที่เก็บดอกเบี้ยโหด ได้กลับเอาเงินกู้เข้าสู่ระบบ และให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการกู้เงินที่เป็นธรรมมากขึ้น หลายคนคงสงสัยว่า สินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" นี้มีดีอะไร ดียังไง? วันนี้มาดูกันค่ะ โดยข้อดีของสินเชื่อตัวนี้ก็จะให้ประโยชน์ทั้งกับเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ดังนี้

  ข้อดีของสินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" Pico Finance

  คุณสมบัติสินเชื่อ

  เจ้าหนี้

  ลูกหนี้
  เป็นเงินกู้ในระบบ
  • ทำธุรกิจเงินกู้ได้อย่างถูกกฎหมาย
  • ได้ลูกค้า หรือลูกหนี้ เป็นคนในพื้นที่ 
  • กู้ง่าย และสะดวก แถมถูกกฎหมาย
  • ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น 
  เป็นเงินกู้อเนกประสงค์
  • จะมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ ทั้งนี้ตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ หรือขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้ 
  • เอาเงินกู้ไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภค หรือฉุกเฉินตามความจำเป็น 
  คิดดอกเบี้ย และอื่นๆ ไม่เกิน 36% ต่อปี
  • สามารถกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ได้สูงกว่าสินเชื่อกู้ยืมกับสถาบันการเงินทั่วไป
  • ตัดปัญหาการจ่าย หรือถูกทวงหนี้โหด
  • การจ่ายชำระหนี้เป็นแบบลดต้นลดดอกลงเรื่อยๆ 

  สินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" เหมือนหรือแตกต่างกับสินเชื่อ "นาโนไฟแนนซ์" ยังไง?

  ก่อนที่สินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" Pico Finance จะมีการเริ่มใช้ ทางรัฐบาลก็ได้ส่งสินเชื่อ "นาโนไฟแนนซ์" Nano Finance มาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพที่มีปัญหาการกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบ ทำให้พ่อค้า แม่ค้า หลายคนไม่ต้องทนอยู่กับดอกเบี้ยโหดอีก ดังนั้น เรามาดูกันค่ะว่า เราจะเลือกกู้แบบไหนดี แบบไหนเหมาะ ในกรณีที่จำเป็นจะต้องกู้เงินแบบฉุกเฉิน

  อยากทำธุรกิจให้กู้สินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน?

  ถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะต้องขอกู้เงินจากสินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" Pico Finance แต่ดูแล้วสนใจที่จะทำธุรกิจปล่อยกู้สินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" มาดูทางนี้เลยค่ะ...สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้กู้สินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" มีดังนี้
   ต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
   วงเงินให้กู้ยืมต้องไม่เกินรายละ 5 หมื่นบาท
   สามารถบริการได้ทั่วประเทศ โดยเน้นพื้นที่ต่างจังหวัดนำร่องก่อน
   กำหนดให้การคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ จากลูกหนี้รวมกันแล้วไม่เกินอัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่ 36% ต่อปี
   ผู้ประกอบกิจการสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยได้เกิน 15% ต่อปี แต่ไม่เกิน 36% ต่อปี
   การเรียกให้ชำระหนี้ และการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้ ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ทวงหนี้ การคุ้มครองผู้บริโภค

  จะขอกู้สินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" ได้ที่ไหนบ้าง?

  สินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" Pico Finance ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปยื่นเรื่องขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมรับวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ นอกเหนือจากธนาคารทั้ง 2 แห่งนี้แล้ว ยังสามารถขอกู้ผ่านบริษัทที่ยื่นขอประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งมีกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้กำกับดูแล ในส่วนนี้ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรืออาศัยอยู่ หรือทำงานภายในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
  สรุป...สินเชื่อ "พิโกไฟแนนซ์" Pico Finance เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อย ซึ่งมีความจำเป็นใช้เงินเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือใช้ฉุกเฉินเหตุจำเป็น โดยจะได้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ในส่วนของการเริ่มโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตัดวงจรของ "เงินกู้นอกระบบ" ให้หมดไป และให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการคิดดอกเบี้ยของผู้ให้กู้นั่นเอง
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์