• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรกดเงินสด KKP Cash Card-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 64
  • 50,082
  จุดเด่น
  • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
  • สมัครง่าย ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  • เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
  • รับส่วนลดร้านค้าที่มีเครื่องหมาย UnionPay
  • กดเงินสดได้ทุกที่ จากตู้เอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ UnionPay

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  บัตรกดเงินสด KKP Cash Card
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
  • สมัครง่าย ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
  • เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
  • รับส่วนลดร้านค้าที่มีเครื่องหมาย UnionPay
  • กดเงินสดได้ทุกที่ จากตู้เอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ UnionPay
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  ผู้มีรายได้ประจำ

  • สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
  • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  • รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  • รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก


  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 3.0 เท่าของรายได้
  เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท
  วงเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 10,000 ถึง 250,000 บาท ไม่เกิน 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่เกิน 100 บาท/รอบ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด 100 บาท/ครั้ง
  2. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง
  3. ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 100 บาท/ครั้ง
  4. ค่าขอตรวจสอบเอกสาร 100 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  ผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของดอกเบี้ยและเงินต้นหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี (เฉพาะปีแรก)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ธ.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์