ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อกรุงไทย เปย์เดะ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 13.22 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 65
  • 3,143
  จุดเด่น
  • กู้ได้ง่ายๆ ผ่าน แอป Krungthai NEXT
  • สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
  • สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
  • ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อกรุงไทย เปย์เดะ
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • กู้ได้ง่ายๆ ผ่าน แอป Krungthai NEXT
  • สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
  • สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
  • ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  เฉพาะพนักงานบริษัทเอกชน (สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย)
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • พนักงานประจำบริษัทเอกชน ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  12 - 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  พนักงานบริษัทเอกชน ไม่เกิน 1,000,000 บาท 13.22 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปี

   

  **อัตราดอกเบี้ย MRR=6.220% ณ วันที่ 4 ต.ค. 65

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกิน 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  • กรณีค้างชําระหนี้ 1 งวด เรียกเก็บไม่เกิน 50 บาท ต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี้
  • กรณีค้างชําระหนี้มากกว่า 1 งวด เรียกเก็บไม่เกิน 100 บาท ต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี้
  • กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชําระหรือหนี้ที่ถึงกําหนดชําระสะสมไม่เกิน 1,000 บาท หรือได้รับชําระหนี้ครบตามจํานวน หรือมีการบอกเลิกสัญญาแล้วตามกฎหมาย ไม่เรียกเก็บค่าทวงถามหนี้
  ค่าอากรแสตมป์
  :

  เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท

  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทั้งนี้การทําประกันชีวิตฯดังกล่าว เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  8 พ.ย. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์