ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 16 - 23 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 66
  • 36,615
  จุดเด่น
  • วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ
  • ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน
  • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน 

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ
  • ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน
  • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน 
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 59 ปี
  • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการหรือนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
  • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  เงินกู้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  วงเงินสินเชื่อ
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท
   - ได้รับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 1.5 เท่า (เมื่อรวมสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ)
   - ลูกค้าสามารถมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจรวมกันแล้วไม่เกิน 3 แห่งเท่านั้น
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
   - ได้รับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 5 เท่า (เมื่อรวมสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ)
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1,000,000 บาท 16 - 23 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 23% ต่อปี
  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,001 - 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี
  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 - 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 - 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 300,001 - 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกิน 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ตามประกาศธนาคาร
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของวงเงินกู้
  • ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของวงเงินกู้)
  หมายเหตุ
  :
  ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระคืนก่อนกำหนด (Prepayment Fee) กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการรวมหนี้ (Debt Consolidation)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  11 ม.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์