• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (แบบโอนเล่ม)-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.98 - 26.1 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 64
  • 126,037
  จุดเด่น
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมินรถยนต์
  • รู้ผลอนุมัติไวภายใน 2 ชม.
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท
  • ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน
  • สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (แบบโอนเล่ม)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมินรถยนต์
  • รู้ผลอนุมัติไวภายใน 2 ชม.
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท
  • ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน
  • สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  1. รถยนต์ปลอดภาระหนี้หรือไม่ปลอดภาระหนี้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้
  2. อายุรถยนต์ไม่เกิน 14 ปี
  3. รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
  2. มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  3. ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
  4. เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 
  5. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์รถที่ขอสินเชื่อ
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 120 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 5,000,000 บาท 6.98 - 26.1 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) 

  • ดอกเบี้ย 3.88% - 14.50% ต่อปี
   
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
  • ดอกเบี้ย 6.98% - 26.10% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับแคมเปญส่งเสริมการขายพิเศษ ไม่รวมรายการส่งเสริมการขายพิเศษตามช่วงเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราส่วนวงเงินกู้ยืม อายุรถ
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์