ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 18 - 24 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 65
  • 72,094
  จุดเด่น
  • วงเงินพร้อมใช้ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
  • จ่ายเบาๆ ชำระคืนเป็นรายเดือน 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย
  • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • วงเงินพร้อมใช้ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
  • จ่ายเบาๆ ชำระคืนเป็นรายเดือน 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย
  • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 59 ปี
  • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการหรือนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
  • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 3.0 เท่าของรายได้
  เงินกู้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

  วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท

  • ไม่เกิน 1.5 เท่า (เมื่อรวมสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ)
  • ลูกค้าสามารถมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจ รวมกันแล้วไม่เกิน 3 แห่งเท่านั้น


  วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

  • ไม่เกิน 3 เท่า เมื่อรวมสินเชื่อบัวหลวงสุขใจแล้วไม่เกิน 5 เท่า
  ระยะเวลากู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1,000,000 บาท 18 - 24 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 50,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,001 - 200,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 200,001 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกิน 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ไม่เรียกเก็บ (ธนาคารชำระแทน)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  ชำระคืนเป็นรายเดือน ขั้นต่ำ 5% ของภาระหนี้คงค้าง
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 พ.ย. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์