• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า (Mobile Loan)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 65
  • 2,969
  จุดเด่น
  สินเชื่อวงเงินอนุมัติสูงสุด 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า (Mobile Loan)
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อวงเงินอนุมัติสูงสุด 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ (พนักงานประจำ) หรือ 20-65 ปี บริบูรณ์ (เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ) ณ วันที่สมัคร
  • อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินกิจการ 6 เดือนขึ้นไป สำหรับเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
  • รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร หรือเดินบัญชีผ่านธนาคาร
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดไม่เกินมูลค่าของสินค้าหรือบริการ หรือไม่เกิน 100,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 24 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  n/a
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุด 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่เกิน 100 บาท/รอบ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  1 บาท ทุกๆ วงเงินสินเชื่อ 2,000 บาท หรือเศษของวงเงินสินเชื่อ 2,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 200 บาท/ครั้ง
  • ค่าออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 100 บาท/ครั้ง
  • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง
  • ค่าขอตรวจสอบรายการ 100 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  2.5% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1258
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  31 ส.ค. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์