ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อข้าราชการบำนาญ-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 4.35 - 4.6 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 66
  • 26,207
  จุดเด่น
  สุขใจกับชีวิต ด้วยสินเชื่อข้าราชการบำนาญ ให้คุณอุ่นใจ มีเงินสำรองใช้ตามต้องการ เกษียณแล้ว ก็ยังกู้ได้ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินยอดบำเหน็จตกทอดคงเหลือ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน จ่ายเบาๆ เฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย อนุมัติง่าย... รับเงินรวดเร็วทันใจ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อข้าราชการบำนาญ
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  สุขใจกับชีวิต ด้วยสินเชื่อข้าราชการบำนาญ ให้คุณอุ่นใจ มีเงินสำรองใช้ตามต้องการ เกษียณแล้ว ก็ยังกู้ได้ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินยอดบำเหน็จตกทอดคงเหลือ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน จ่ายเบาๆ เฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย อนุมัติง่าย... รับเงินรวดเร็วทันใจ
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  เฉพาะข้าราชการ (ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ)
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. สัญชาติไทย
  2. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
  3. อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ต้องไม่เกิน 90 ปี
  4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
  5. มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกินบำเหน็จตกทอดคงเหลือ
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 90 ปี)
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ข้าราชการ
  (ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ)
  ทุกจำนวน 4.35 - 4.6 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีที่ 1 = MLR - 1.90% หลังจากนั้น = MLR - 1.65% ตลอดอายุสัญญา (คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยจำนวนวันต่อปีใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน)

  (MLR = 6.25% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :

  ธนาคารจะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 3% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาที่ทำไว้กับธนาคาร โดยคำนวณจากฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชำระ และเมื่อมีการผิดนัดติดต่อกันตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะเรียกเงินบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญจากกรมบัญชีกลางเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่กับธนาคาร

  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของยอดสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  11 ม.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์