• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคช (UOB i-Cash)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 16.99 - 24.99 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 64
  • 135,698
  จุดเด่น
  • อนุมัติไว ได้เงินสดพร้อมใช้ ภายใน 3 วัน
  • วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
  • ระยะเวลาผ่อนตั้งแต่ 12 - 60 เดือน
  • ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคช (UOB i-Cash)
  จุดเด่น
  :
  • อนุมัติไว ได้เงินสดพร้อมใช้ ภายใน 3 วัน
  • วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
  • ระยะเวลาผ่อนตั้งแต่ 12 - 60 เดือน
  • ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (พนักงานประจำ), เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  2. มีอายุ 20-60 ปี
  3. รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
  4. มีอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป ในบริษัทปัจจุบัน หรือธุรกิจประเภทเดียวกันสำหรับพนักงานประจำ และ 3 ปีขึ้นไป ในกิจการเดียวกันสำหรับเจ้าของกิจการ
  วงเงินกู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  12 - 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 16.99 - 24.99 %
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ทุกจำนวน 21.99 - 24.99 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบ่งตามฐานรายได้ของผู้กู้ กรณีเป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
  1. รายได้ตั้งแต่ 15,000 - 49,999 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 24.99%
  2. รายได้ตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 21.99% 
  3. รายได้ตั้งแต่ 80,000 - 149,999 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 18.99%
  4. รายได้ตั้งแต่ 150,000 - 299,999 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 17.99% 
  5. รายได้ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16.99%

   

  อัตราดอกเบี้ยแบ่งตามฐานรายได้ของผู้กู้ กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

  1. รายได้ตั้งแต่ 20,000 - 149,999 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 24.99%
  2. รายได้มากกว่า 150,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 21.99%
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  • อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันไม่เกิน 25% ต่อปี)
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกิน 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :

  100 บาท/รอบบัญชี

  ค่าอากรแสตมป์
  :

  0.05% ของวงเงินอนุมัติ

  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง/งวดการสรุปยอดบัญชี
  2. ค่าขอตรวจสอบรายการ 200 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี (สามารถชำระได้)
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2285-1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์