ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.55 - 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 66
  • 114,081
  จุดเด่น
  บัตรสินเชื่อบุคคลในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน สมัครครั้งเดียว รับเงินสดสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  บัตรสินเชื่อบุคคลในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน สมัครครั้งเดียว รับเงินสดสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  • อายุ 21 - 60 ปี
  • อายุงาน 6 เดือน

   

  รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ

  • พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจรายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการ รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • พนักงานประจำ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1,000,000 บาท (กรณีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท จะได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของรายได้)
  • เจ้าของกิจการ วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 600,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5.55 - 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 6 รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 รับดอกเบี้ย 14.60% ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี 9 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 10 รับดอกเบี้ย 24% ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ย 11.88% ต่อปี 24 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 25 รับดอกเบี้ย 15% ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้รวมต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ย 21% - 25% ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  -
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :

  25% ต่อปี

  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืนไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง
  • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ฉบับ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  5% ของยอดเงินตามใบแจ้งสรุปยอดบัญชี (Statement)
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  ไม่มี
  หมายเหตุ
  :
  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-626-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  9 มี.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์