ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.425 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 12 ม.ค. 66
  • 90,370
  จุดเด่น
  • กู้ง่าย แค่ใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
  • นำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
  • นำไปชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันอื่น
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวใน 1 วัน
  • พิเศษ!!! ขอกู้เพิ่มได้

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • กู้ง่าย แค่ใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
  • นำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
  • นำไปชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันอื่น
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวใน 1 วัน
  • พิเศษ!!! ขอกู้เพิ่มได้
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  สำหรับผู้มีบำนาญรายเดือน หรือบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ไม่จำกัดอายุผู้กู้
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. ไม่จำกัดอายุ
  2. เป็นผู้รับบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
  4. กรณีลูกค้ารายเดิมที่ขอเพิ่มวงเงินกู้ ทั้งในส่วนที่ยังกู้ไม่เต็มสิทธิ / ส่วนที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม / ส่วนที่ขอกู้เพิ่มตามสิทธิที่ลดลง (Top up) ผู้กู้จะต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี และผลการตรวจสอบประวัติทางการเงินไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  วงเงินไม่เกินจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่ต่ำกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5.425 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ย = MRR - 1.345% ต่อปี

  (MRR = 6.77% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงหนี้
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  1. เลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเลือกชำระดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว
  2. กรณีผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :

  ผู้กู้สามารถกู้เพิ่มได้โดยไม่ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ในกรณีต่อไปนี้
  - กู้เพิ่มได้ตามยอดหนี้ที่ผ่อนชำระลดลง (Top up)
  - กู้เพิ่มส่วนที่่กู้ยังไม่เต็มสิทธิ
  - กู้เพิ่มในส่วนที่ได้สิทธิเพิ่มเติม 

   

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  12 ม.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์