ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน (Clean Laon/บุคคลค้ำประกัน)-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 7.499 - 13.49 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 66
  • 749
  จุดเด่น
  สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น โดยมีทั้งรูปแบบ Clean Loan และใช้บุคคลค้ำประกัน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน (Clean Laon/บุคคลค้ำประกัน)
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น โดยมีทั้งรูปแบบ Clean Loan และใช้บุคคลค้ำประกัน
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  โปรดสอบถามรายละเอียดบุคคลค้ำประกันจากธนาคาร
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  เฉพาะพนักงานบริษัทเอกชน (ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง))
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)
  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
  • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ยกเว้น กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีเงินเดือนต่อเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
  • ไม่สามารถกู้ร่วมได้
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 15.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
  • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) ให้กู้ไม่เกิน 500,000 บาท
   – อายุงานไม่เกิน 2 ปี ให้กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
   – อายุงานเกิน 2 ปีขึ้นไป ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

  • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
   – อายุงานไม่เกิน 2 ปี ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน
   – อายุงานเกิน 2 ปี ให้กู้สูงสุด 15 เท่าของเงินเดือน

  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  พนักงานบริษัทเอกชน
  (Clean Loan/ใช้บุคคลค้ำประกัน)
  ทุกจำนวน 7.499 - 13.49 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงสาขา (Clean Loan/บุคคลค้ำประกัน)

  • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
   - กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร MRR + 4.454
   - กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ MRR + 5.454
  • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
   - กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร MRR + 6.254
   - กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ MRR + 7.245

  สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงสาขา (Clean Loan/บุคคลค้ำประกัน)

  • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
   - กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร MRR + 1.254
   - กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ MRR + 2.254
  • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
   - กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร MRR + 3.254
   - กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ MRR + 4.245

   

  MRR=6.245% ต่อปี ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  9 ม.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์