ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.2 - 3.25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 66
  • 215,344
  จุดเด่น
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของมูลค่า เงินฝากค้ำประกัน
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี และชำระคืนด้วยยอดเท่าๆ กัน ทุกเดือน
  • เพียงมีเงินฝากในบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำกับธนาคาร ก็สามารถใช้เป็นหลักประกันแทนการใช้ที่อยู่อาศัย เพื่อขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือตกแต่งบ้านได้
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของมูลค่า เงินฝากค้ำประกัน
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี และชำระคืนด้วยยอดเท่าๆ กัน ทุกเดือน
  • เพียงมีเงินฝากในบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำกับธนาคาร ก็สามารถใช้เป็นหลักประกันแทนการใช้ที่อยู่อาศัย เพื่อขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือตกแต่งบ้านได้
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  1. บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
  2. บัญชีเงินฝากประจำ
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่สมัครสินเชื่อ และมียอดเงินฝากไม่น้อยกว่าวงเงินกู้
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันได้รับวงเงินสูงสุดถึง 100% ของเงินฝาก
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 2.2 - 3.25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  • กรณีใช้เงินฝากสะสมทรัพย์ค้ำประกัน - ชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ปัจจุบัน บวก 1.75% ในอัตราลดต้นลดดอก
  • กรณีใช้เงินฝากประจำค้ำประกัน - ชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปัจจุบัน บวก 2.00% ในอัตราลดต้นลดดอก
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  • โปรดสอบถามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย และประเภทบัญชีเงินฝากที่ค้ำประกันกับสาขาธนาคารอีกครั้ง
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :

  สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี

  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :

  ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

  ค่าอากรแสตมป์
  :

  0.05% ของวงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หรือตามค่าใช้จ่ายจริง

  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  11 ม.ค. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์