• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่ออเนกประสงค์ My Home My Cash (สินเชื่ออเนกประสงค์ มายด์โฮมมายด์แคช)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 7.625 - 9.375 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 63
  • 146,705
  จุดเด่น
  เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือทำตามความฝัน โดยการนำอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, ตึกแถว, อาคารชุด, ที่ดินว่างเปล่า

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่ออเนกประสงค์ My Home My Cash (สินเชื่ออเนกประสงค์ มายด์โฮมมายด์แคช)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือทำตามความฝัน โดยการนำอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, ตึกแถว, อาคารชุด, ที่ดินว่างเปล่า
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :

  ใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว),คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า ก็กู้ได้

  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • สัญชาติไทย
  • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี
  วงเงินกู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  นานสูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 7.625 - 9.375 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%

  • อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา MRR+1.630% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.625% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.625% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%

  • อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา MRR+2.380% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.375% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.375% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

  • อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา MRR+3.380% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 9.375% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 9.375% ต่อปี

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 5.995% ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  19% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ร้อยละ 2.00 ของวงเงินสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินสินเชื่อเอนกประสงค์ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าธรรมเนียมจดจำนองร้อยละ 1.00 ของวงเงินจำนอง
  • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน 

  - กรณีหลักประกันทั่วไป, คอนโดพื้นที่เกิน 60 ตรม., และบ้านเดี่ยว 5,000 บาท
  - กรณีคอนโดพื้นที่ไม่เกิน 60 ตรม., ทาวน์เฮ้าส์, และบ้านแฝด 3,500 บาท

  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทกำหนด
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :

  การประกันภัย : หลักประกันอสังหาริมทรัพย์กำหนดให้ทำประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติทุกกรณี

   

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  20 ต.ค. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์