• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.72 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 64
  • 87,033
  จุดเด่น
  เติมเต็มความมั่นคงให้ชีวิตด้วยบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ เป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการ ให้คุณมั่นใจในข้อเสนอพิเศษสุดเฉพาะสำหรับบุคลากรภาครัฐเท่านั้น และพิเศษยิ่งขึ้นเมื่อไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไว้วางใจได้ในเงื่อนไขชัดเจน เข้าใจง่าย

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  เติมเต็มความมั่นคงให้ชีวิตด้วยบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ เป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการ ให้คุณมั่นใจในข้อเสนอพิเศษสุดเฉพาะสำหรับบุคลากรภาครัฐเท่านั้น และพิเศษยิ่งขึ้นเมื่อไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไว้วางใจได้ในเงื่อนไขชัดเจน เข้าใจง่าย
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  1. ผู้ค้ำประกันเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ และอยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้ขอสินเชื่อ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกับผู้ขอสินเชื่อ 
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  เฉพาะข้าราชการ (เป็นพนักงานราชการ มีบัญชีเงินเดือนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  2. มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อการจ่ายเงินกู้
  3. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
  4. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
  5. มีบุคคลค้ำประกัน
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป พิจารณาวงเงินสูงสุดถึง 5 เท่า ของเงินเดือน (ไม่เกิน 500,000 บาท)
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 4 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ข้าราชการ ไม่เกิน 500,000 บาท 9.72 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR + 3.5 ต่อปี 

  (MRR=6.220% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  100 บาท/บัญชี/ทุกรอบบัญชีของการผิดนัดชำระหนี้
  ค่าอากรแสตมป์
  :

  เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000

  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 พ.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์