• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3 - 9.99 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 64
  • 4,546
  จุดเด่น
  รีไฟแนนซ์บ้าน ต้องไทยเครดิต สมัครง่ายเพียงมีบ้าน คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  รีไฟแนนซ์บ้าน ต้องไทยเครดิต สมัครง่ายเพียงมีบ้าน คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม กรรมสิทธิ์ห้องชุด อาคารพาณิชย์ โดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อ 2 ประเภท ได้แก่ วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อราย
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว (ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี)
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี
  • กรณีพนักงานประจำ และผู้มีอาชีพอิสระ รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไปและมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป และดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
  กรณีขออนุมัติ LTV 00% หลักประกันจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่ธนาคารกำหนดไว้ และเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการกำหนดเพดาน LTV
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 3 - 9.99 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยวงเงินรีไฟแนนซ์
  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 5.80% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 3.00%)
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.90% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 4.90%)

   

  อ้ตราดอกเบี้ยอเนกประสงค์ (ส่วนเพิ่ม) วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำ/อาชีพอิสระ MRR - 3.35% ต่อปี ถึง MRR + 0.65% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 5.45% ถึง 9.45%)
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ MRR + 1.19% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 9.99%)
  • วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์ กรณีทำ MRTA ไม่ลดอัตราดอกเบี้ย

  • วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ (ส่วนเพิ่ม) กรณีทำ MRTA อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก 0.50% หากมีการยกเลิกประกันภายหลังทำสัญญาอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นอีก 0.50% และเบี้ยประกันนั้นจะถูกนำไปใช้ชำระคืนเงินต้นในสัญญา

   

  (MRR=8.80% ต่อปี ณ ปัจจุบัน)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  -
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  บวกเพิ่ม 3.00% ต่อปี แต่ไม่เกิน 18.00% ต่อปี โดยคำนวณจากเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชำระไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ค่าอากรแสตมป์ ปิดสัญญากู้เงิน อัตรา 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจำนอง อัตรา 1.00% ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)
  • ค่าธรรมเนียม Outsource ไปจดจำนอง ตามอัตราของผู้ให้บริการภายนอกเรียกเก็บ
  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เก็บตามอัตราของบริษัทประกัน (การกำหนดเลือกบริษัทฯ ที่รับประกัน ขึ้นอยู่ที่ความสมัครใจของลูกค้า)
  • ค่าเบี้ยประกัน MRTA (ถ้ามี) เก็บตามอัตราของบริษัทประกัน (การสมัคร MRTA ขึ้นอยู่ที่ความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ)
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  11 พ.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์