• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.75 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 64
  • 38,695
  จุดเด่น
  สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ให้คุณอุ่นใจ เพื่อให้ทุกฝันของคุณ เป็นไปได้ไม่มีสะดุด ด้วยวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี สูงสุดถึง 5 ล้านบาท

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน (และสั่งจ่ายด้วยเช็ค)
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ให้คุณอุ่นใจ เพื่อให้ทุกฝันของคุณ เป็นไปได้ไม่มีสะดุด ด้วยวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี สูงสุดถึง 5 ล้านบาท
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้กู้ (ยกเว้นหลักประกันประเภทสิทธิการเช่า/ที่ดินเปล่า)
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย)
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
  2. เป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ อายุงาน/กิจการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
  4. มีประวัติการผ่อนชำระดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
  5. มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 10.0 เท่าของรายได้
  ไม่เกิน 60 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  รายละเอียดวงเงินเพิ่มเติม
  1. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน
  2. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 60% ของราคาประเมินสำหรับหลักประกันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ 50% สำหรับหลักประกันในเขตต่างจังหวัด
  3. วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว สูงสุด 2 ล้านบาท)
  4. ขอสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อตกแต่งหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุดถึง 80-90% ของราคาประเมินหลักประกัน
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 บาท 6.75 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ย MRR+1% และคิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดสินเชื่อที่มีการเบิกใช้

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) กรณีเป็นลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงปัจจุบันที่ขอสินเชื่อรวมเกินกว่ามูลจำนองเดิม
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  ไม่มียอดชำระขั้นต่ำรายเดือน
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี (ไม่เสียค่าธรรมเนียมเใดๆ)
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (ไม่เสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ)
  หมายเหตุ
  :
  1. การเบิกใช้วงเงิน สะดวกสบายในการเบิกใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติได้ทุกเมื่อที่ต้องการด้วยเช็คสั่งจ่าย เช็คเบิกเงินสดหรือถอนเงินสดจากเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มผ่านบัตรบีเฟิสต์
  2. ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวง
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 มิ.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์