• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช (CAR4CASH)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.18 - 19 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 63
  • 118,301
  จุดเด่น
  • รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน)
  • รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว)
  • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
  • ผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน และสูงสุด 84 เดือน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช (CAR4CASH)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อรถแลกเงิน (สินเชื่อสำหรับคนมีรถ แบบโอนเล่มทะเบียน)
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน)
  • รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว)
  • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
  • ผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน และสูงสุด 84 เดือน
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ครอบครองรถเกิน 6 เดือน ยกเว้นโอนจากไฟแนนซ์หรือบุคคลในครอบครัว อายุรถไม่เกิน 20 ปี นับจากวันสมัคร
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
  • คนไทย และต่างชาติ
  • รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาท (อย่างน้อย 2 เท่าของค่างวด)
  • ครอบครองรถเกิน 6 เดือน ยกเว้นโอนจากไฟแนนซ์หรือบุคคลในครอบครัว
  • อายุรถไม่เกิน 20 ปี นับจากวันสมัคร
  วงเงินกู้
  :
  สูงสุด 100% จากราคาประเมินรถยนต์ของธนาคารฯ
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 84 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 3.18 - 19 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  รถยนต์ที่จดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี

  • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.18% - 15.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (แบบลดต้นลดดอก) 5.57% - 27.69% ต่อปี
   
  รถยนต์ที่จดทะเบียนมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 10.00% - 19.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (แบบลดต้นลดดอก) 18.00% - 33.00% ต่อปี

   

  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปีรถและแบรนด์รถตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารฯ

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุด 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าโอนทะเบียนรถ
  • ค่าภาษีซื้อขายรถยนต์
  • ค่าตรวจสภาพรถ (ถ้ามี)
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (รับส่วนลด 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ)
  หมายเหตุ
  :
  • สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ หมายถึง สินเชื่อให้กู้ยืมเงิน โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นประกัน
  • ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้ธนาคารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนรถ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายตามประกาศเรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2740-7400
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 ต.ค. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์