• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช (CAR4CASH)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.57 - 27.69 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 64
  • 121,796
  จุดเด่น
  • รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน)
  • รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว)
  • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
  • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
  • ผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช (CAR4CASH)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อรถแลกเงิน (สินเชื่อสำหรับคนมีรถ แบบโอนเล่มทะเบียน)
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน)
  • รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว)
  • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
  • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
  • ผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ครอบครองรถเกิน 6 เดือน ยกเว้นโอนจากไฟแนนซ์หรือบุคคลในครอบครัว อายุรถไม่เกิน 20 ปี นับจากวันสมัคร
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีรถยนต์ เป็นของตนเอง
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

  * ลูกค้าต่างชาติใช้บริการ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น

  วงเงินกู้
  :
  สูงสุด 100% จากราคาประเมินรถยนต์ของธนาคารฯ
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 84 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5.57 - 27.69 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  ดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่อยู่ระหว่าง 3.18% - 15.00% ต่อปี

   

  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปีรถและแบรนด์รถตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารฯ

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุด 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าโอนทะเบียนรถ
  • ค่าภาษีซื้อขายรถยนต์
  • ค่าตรวจสภาพรถ (ถ้ามี)
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (รับส่วนลด 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ)
  หมายเหตุ
  :
  • สินเชื่อเงินกู้เพื่อยานพาหนะ หมายถึง สินเชื่อให้กู้ยืมเงิน โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นประกัน
  • ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้ธนาคารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนรถ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายตามประกาศเรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2740-7400
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  9 ก.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์