• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเงินด่วน Xpress Cash-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 18 - 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 64
  • 310,982
  จุดเด่น
  • ง่าย!! ไม่ใช้บัตรก็กดเงินได้
  • ดอกเบี้ยหมื่นละ 5 บาท / วัน
  • รูดผ่อนสินค้า ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสูงสุด 36 เดือน
  • จ่ายคืนขั้นต่ำ เริ่มต้น 5% หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
  • อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  บัตรเงินด่วน Xpress Cash
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • ง่าย!! ไม่ใช้บัตรก็กดเงินได้
  • ดอกเบี้ยหมื่นละ 5 บาท / วัน
  • รูดผ่อนสินค้า ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสูงสุด 36 เดือน
  • จ่ายคืนขั้นต่ำ เริ่มต้น 5% หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
  • อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

  • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
  • อายุตั้งแต่ 20 - 70 ปี
  • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

   

  สำหรับเจ้าของกิจการ

  • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
  • อายุตั้งแต่ 20 - 70 ปี
  • ระยะเวลาการประกอบกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

   

  สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

  • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
  • อายุตั้งแต่ 20 - 70 ปี
  • ระยะเวลาการประกอบกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

   

  รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน เป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยในระบบ KBank Payroll ติดต่อกันตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปเท่านั้น สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการสมัคร โดยไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

  • อายุ 20-70 ปี

  • สัญชาติไทย

  • อายุงานของผู้สมัคร ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ (และไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สำหรับกรณีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป)
  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า (กรณีรายได้ผู้สมัครต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน และผู้สมัครจะต้องมีวงเงินกับสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคลภายใต้การกำกับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 กับธนาคาร สามารถคงวงเงินเดิมหรืออนุมัติวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากของผู้บริโภคเฉลี่ยต่อเดือน)
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 18 - 25 %
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ทุกจำนวน 20 - 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยปกติ

  • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 80,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี


  อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย และเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชี

  • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 80,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกิน 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :

  88 บาท/รอบบัญชี

  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ค่าอากร 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) คิด 100 บาท/ครั้ง
  2. ค่าธรรมเนียมขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่แทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) คิด 100 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :

  5% ของยอดสินเชื่อคงค้าง หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท

  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 มิ.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์