รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

10 อันดับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง (3 เดือน ฝาก 100,000 บาท)

8 ก.ย. 64 430,068
10 อันดับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง (3 เดือน ฝาก 100,000 บาท)
10 อันดับ เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง แบบมีกำหนดระยะเวลาฝาก 3 เดือน และฝากด้วยยอดเงิน 100,000 บาท จากการจัดอันดับประจำเดือนกันยายน 2564 พบว่าเงินฝากประจำแบบ 3 เดือน ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดยังคงเป็นบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป จากบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ ให้ดอกเบี้ย 1.300% ต่อปี ส่วนลำดับถัดไปจะเป็นของธนาคารไหน? และให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้าง? ลองไปดูพร้อมกันเลยนะคะ

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - เงินทุน แอ็ดวานซ์

อัตราดอกเบี้ย 1.300% ต่อปี

บัญชีเงินฝากทั่วไปแบบมีกำหนดระยะเวลาตามความต้องการตั้งแต่ 1 วัน ถึง 36 เดือน ในรูปแบบของบัตรเงินฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยสูง วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน รับดอกเบี้ย 1.300% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของเงินทุน แอ็ดวานซ์

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท - ธ.ซิตี้แบงก์

อัตราดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Absolute) ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน โดยลูกค้าต้องเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Absolute ได้เพียงบัญชีเดียว จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ระยะเวลาฝาก 3 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารซิตี้แบงก์

บัญชีเงินฝากประจำไม่มีสมุดคู่ฝาก - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 0.850% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เป็นบัญชีเงินฝากประจำที่เปิดผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคาร รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน รับดอกเบี้ย 0.850% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บัญชีเงินฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ) - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 0.850% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก / ใบรับเงินฝากประจำ) เป็นเงินฝากสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝากได้ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้ เปิดบัญชีใหม่เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากได้รับในอัตรา 0.850 % ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit - ธ.ไอซีบีซี ไทย

อัตราดอกเบี้ย 0.750% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น สามารถเปิดบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ได้ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด มีระยะเวลาให้เลือกฝากตั้งแต่ 3 - 48 เดือน สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือน รับดอกเบี้ย 0.750% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไอซีบีซี ไทย

บัญชีเงินฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน) - ธ.ไอซีบีซี ไทย

อัตราดอกเบี้ย 0.700% ต่อปี

เงินฝากประจำที่สามารถกำหนดระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 3 - 48 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ยอดการเปิดขั้นต่ำ 50,000 บาท สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 0.700% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไอซีบีซี

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ.ทิสโก้

อัตราดอกเบี้ย 0.650% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป เป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยแน่นอน และสูงขึ้นตามระยะเวลาฝาก โดยสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้ตามต้องการเมื่อทวงถาม - 36 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 20,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.650% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารทิสโก้

บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก) - ธ.เกียรตินาคินภัทร

อัตราดอกเบี้ย 0.650% ต่อปี

เพิ่มค่าเงินของคุณด้วยบัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก) เป็นบัญชีที่สามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งเมื่อฝากครบตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ หรือแบบรายเดือน และเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ เลือกฝากได้ตั้งแต่ 3 - 48 เดือน เปิดบัญชีเริ่มต้น 5,000 บาท โดยบัญชีเงินฝากประจำนี้ได้รับดอกเบี้ยสูง 0.650% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

บัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา ออนไลน์ - ธ.ซิตี้แบงก์

อัตราดอกเบี้ย 0.550% ต่อปี

บัญชีเงินฝากที่สามารถเปิดบัญชีด้วยตนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 3 - 60 เดือน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.550% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารซิตี้แบงก์

บัญชีใบรับเงินฝากประจำ (FDR) - ธ.อาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำในลักษณะเป็นตราสารที่แสดงการกู้ยืมเงินที่ธนาคารออกให้แก่ลูกค้า โดยมีสัญญาว่าจะจ่ายเงิน คืนพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราที่กำหนด และ วัน เดือน ปี ที่กำหนดบนหน้าใบรับเงินฝากประจำหรือเมื่อทวงถาม และสามารถถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดได้ รับดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารอาคารสงเคราะห์

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ.อาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

จุดเริ่มต้นของความมั่นคงระยะยาว นอกเหนือจากการเก็บเงินไว้ใช้ในแต่ละวันแล้ว คุณสามารถจัดสรรเงินฝากส่วนหนึ่งไว้ในเงินฝากประจำ ซึ่งการฝากเงินระยะยาวที่ได้รับผลตอบแทนเป็นประจำช่วยทวีมูลค่าของเงินให้เพิ่มพูน รับดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารอาคารสงเคราะห์

บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน - ธ.ทีเอ็มบีธนชาต

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

เงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลา ได้ดอกเบี้ยสูง ให้ดอกเบี้ยเร็วสุด เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบับัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วนรับดอกเบี้ยทั้งก้อนไปใช้ก่อนใน 7 วัน นับจากวันที่ฝากเงิน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการทั้งประเภท 3 เดือน หรือประเภท 12 เดือน สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารทหารไทยธนชาต

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ.ก.ส.

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ในอัตราที่แน่นอน สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามต้องการและสามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ได้ วงเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของ ธ.ก.ส.

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา - ธ.ซิตี้แบงก์

อัตราดอกเบี้ย 0.450% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงสามารถนำเงินฝากมาค้ำประกันเพื่อขอรับอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุดได้ถึง 100% วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.450% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารซิตี้แบงก์

บัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-PASSBOOK) - ธ.ไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ย 0.420% ต่อปี

บัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่ต้องมีสมุดคู่ฝาก เลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน และสำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูง 0.420% ต่อปี ทำธุรกรรมได้ทุกสาขาของธนาคาร ใช้เพียงเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน) ในการทำรายการ ฝาก ถอน โอน สะดวกมากขึ้น คล่องตัวมากขึ้น และ ปลอดภัยมากขึ้น (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์
หมายเหตุ : 1. การจัดลำดับข้างต้น เป็นการจัดลำดับแบบประมาณการเท่านั้นโดยอิงจากจำนวนเงินฝาก ระยะเวลาการฝาก และเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยปกติ สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเป็นหลัก โดยไม่ได้มีสูตร หรือพิจารณารายละเอียดหรือโปรโมชั่นอื่นใดประกอบ 2. การจัดลำดับข้างต้น เป็นการพิจารณาจากข้อมูลและอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ยอดเงินฝาก 100,000 บาท ที่มีอยู่ในตลาด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 ดังนั้นเราสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่สนใจบัญชีเงินฝากประจำแต่ละผลิตภัณฑ์ข้างต้น ได้โปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำแต่ละผลิตภัณฑ์อีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้ 3. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการจัดลำดับโดยประมาณการเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำมีปัจจัย หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร (เช่น จำนวนเงินฝาก ระยะเวลา หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันกันในเรื่องของช่วงเวลาโปรโมชั่น และการรักษาฐานลูกค้ามากพอสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในชีวิตจริง อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับอาจแตกต่างจากอัตราข้างต้นได้ และผู้ฝากบางรายอาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าอัตราข้างต้นจากผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) และจากสถาบันการเงินอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) ได้ด้วยเช่นกัน 4. การจัดลำดับข้างต้นไม่รวมผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษในบางช่วงเวลา เช่น โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษถ้าเปิดบัญชีเงินฝากในช่วงเวลาฉลองเปิดสาขาสถาบันการเงินใหม่ เป็นต้น เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่สูงพวกนี้จะเป็นอัตราชั่วครั้งชั่วคราว และดังนั้นเราจะไม่สามารถจัดลำดับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำที่ให้ข้อมูลในลักษณะนี้ในบทความนี้ได้
แท็กที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินฝากประจำ 3 เดือน 10 อันดับ ดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินฝากประจำ 3 เดือน 10 อันดับ ดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินฝากประจำ 3 เดือน 10 อันดับ
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guru