• บ้านโครงการใหม่
 • บ้านโครงการใหม่
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ติดหนี้บ้าน-คอนโดอยู่หลายล้าน !! แบงค์ไหนช่วยลดหนี้ ฝ่าวิกฤติ Covid-19 ให้เราบ้าง?

  24 เม.ย. 63 4,870

  ติดหนี้บ้าน-คอนโดอยู่หลายล้าน !! แบงค์ไหนช่วยลดหนี้ ฝ่าวิกฤติ Covid-19 ให้เราบ้าง?

  เรากำลังอยู่ในสภาวะที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดไปทั่วโลก ผู้คนต่างได้รับผลกระทบกันอย่างถ้วนหน้า ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกมาตรการให้ทางสถาบันการเงินทั่วประเทศช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเช่นตอนนี้ แน่นอนว่าผู้ที่กำลังกู้ซื้อบ้าน-คอนโดตอนนี้ก็ได้รับบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของหนี้สินที่เรากู้ซื้อบ้าน-คอนโดด้วยเช่นกันค่ะ เรามาดูกันว่าแต่ละสถาบันการเงินมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรกันบ้าง
  - พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน หรือ ลดยอดผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน
  เงื่อนไข
  - เป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้
  หมายเหตุ
  - มาตรการช่วยเหลือนี้ เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงผู้ค้ำประกัน และผู้จำนอง
  - การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน
  - เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้กลับไปเป็นตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/
  ติดต่อสอบถาม K-Contact Center 0-2888-8888
  - วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
  - วงเงินขณะอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ขอความช่วยเหลือเป็นรายกรณีตามสถานการณ์
  หมายเหตุ
  1. การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน
  2. เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้กลับไปเป็นตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokbank.com
  ติดต่อสอบถาม 1333 หรือ 0-2645-5555
  พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com
  ติดต่อสอบถาม 0-2111-1111
  - พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
  - ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุด 12 เดือน
  - พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุด 6 เดือน
  เงื่อนไข
  - มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com
  ติดต่อสอบถาม Krungsri Call Center 1572
  - พักชำระหนี้สูงสุดนาน 6 เดือน หรือมาตรการขยายเวลาชำระหนี้
  เงื่อนไข
  บัญชีที่จะเข้าเงื่อนไขขอผ่อนปรนหรือ พักชำระเงินต้น ต้องผ่อนกับธนาคารมาไม่น้อยกว่า 6 งวด และมียอดค้างชำระไม่เกิน 60 วัน
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kiatnakin.co.th/
  ติดต่อสอบถาม 0-2165-5555
  พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 เดือน
  เงื่อนไข
  การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันจะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิม ซึ่งธนาคารอาจจะขยายระยะเวลาการผ่อนชำระต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tmbbank.com/
  ติดต่อสอบถาม TMB Contact Center 1558
  สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้น 3 เดือน และ พิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย
  หมายเหตุ
  • ในช่วงเวลาที่มีการเลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ธนาคารจะยังคิดดอกเบี้ยตามอัตราเดิม
  • กรณีพักชำระหนี้เงินต้น ลูกค้ายังคงต้องชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระค่างวดตลอดช่วงเวลาพักชำระเงินต้น
  • ลูกค้าที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถได้รับความช่วยเหลือทุกประเภทตามเงื่อนไข
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tisco.co.th/
  ติดต่อสอบถาม 0-2080-6000 หรือ 0-2633-6000 กด 1
  พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน
  หมายเหตุ
  - ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำในด้านระยะเวลาของการเป็นลูกค้า หรือวงเงินต่อบุคคล
  - ถาม-ตอบ กรณีลูกค้าสินเชื่อบุคคลและ SSME ขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบ COVID-19
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scb.co.th/th/
  ติดต่อสอบถาม Call Center 0-2777-7777
  พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 เดือน
  เงื่อนไข
  การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันจะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิม ซึ่งธนาคารอาจจะขยายระยะเวลาการผ่อนชำระต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.thanachartbank.co.th/
  ติดต่อสอบถาม 1770
  - พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
  - พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 เดือน
  เอกสารประกอบการพิจารณา
  • แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือ
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uob.co.th
  ติดต่อสอบถาม 0-2285-1555
  พักชำระเงินต้น 3 เดือน สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาท
  หมายเหตุ
  - สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lhbank.co.th/
  ติดต่อสอบถาม 0-2359-0000 หรือ 1327

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  • พชรธรณ์ ถิ่นสอน
  • พชรธรณ์ ถิ่นสอน
   PROPERTY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ