ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ค้นพบ

สินเชื่อเงินสด-เงินกู้ เซ็นทรัล เดอะวัน (Central The 1)

จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
แสดงผล :
 
สถาบันการเงิน
:

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทสินเชื่อ
:
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
รายได้ขั้นต่ำ
:

บุคคลธรรมดา : 15,000 บาท/เดือน

เจ้าของกิจการ : เงินหมุนเวียนตั้งแต่ 150,000 บาท/เดือน

วงเงินกู้
:
5.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
Hot Line
:
0-2627-8700

โปรโมชั่นสถาบันการเงิน

:
รับเพิ่ม! กระเป๋า Orangery Bag และบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 200 บาท

เข้าดูทั้งหมด

:
20,256 คน
ไม่เกิน 28 %