รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ซัมเมอร์นี้ ดีต่อใจ เมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ รับโปรโมชันแรง 3 ต่อ

26 พ.ค. 66 63
ระยะเวลา 01 เม.ย. 30 มิ.ย. 66
โปรคุ้ม 3 ต่อรับซัมเมอร์ กับ บี ทูเกตเตอร์
 
ต่อที่ 1 รับเงินคืน เข้าบัญชีเงินฝาก เมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข ดังนี้
ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 (อนุมัติกรมธรรม์ภายใน 31 ก.ค. 66) 
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ต่อที่ 1
 1. การรับเงินคืนเข้าบัญชีจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากและชื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัยภายใน 90 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ 
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับกรมธรรม์ใหม่ที่ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น โดยนับรวมค่าเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมที่ชำระเป็นรายปีด้วย ทั้งนี้ สำหรับประกันชีวิตของบริษัทฯ ที่ให้บริการผ่านธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 3. ประกันชีวิตควบการลงทุน บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์ ทุกประเภทไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 4. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก โดยคำนวณจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานปีแรกเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินคืนจากกรมธรรม์ทุกฉบับที่เป็นไปตามเงื่อนไข ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์หลายฉบับ สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยมารวมกันได้ เฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น 
 5. วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท เอไอเอ กำหนด (บริษัทฯ)
 6. เบี้ยประกันภัยที่ร่วมรายการจะต้องเป็นจำนวนเบี้ยประกันภัยที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ 

ต่อที่ 2 แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน (ค่าเบี้ยขั้นต่ำ 10,000 บาท/เซลล์สลิป)
 
ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ต่อที่ 2
 1. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ เลกาซี พลัส, บี ทูเกตเทอร์ แคร์, บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ (2021), บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แอนด์ เซฟ, บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท เฮลธ์ (2021),บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แฮปปี้, บี ทูเกตเทอร์ บีเลิฟด์ พลัส และสัญญาเพิ่มเติมที่แนบกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 2. ประกันชีวิตควบการลงทุน บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์ ทุกประเภท, บี ทูเกตเทอร์ เซฟพลัส และ บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท รีไทร์เมนท์ ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยกรมธรรม์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ Be Together ที่ร่วมรายการของ บริษัท เอไอเอ จำกัด (บริษัทฯ) และขายผ่านช่องทางสาขาธนาคารกรุงเทพเท่านั้น โดยต้องสมัครระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65 เฉพาะค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี ปีแรกเท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์การแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริม ยกเว้น บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 5. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 6. บัตรเครดิตที่ใช้สำหรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่ร่วมรายการ ต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร เท่านั้นรายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของบัตรเครดิต ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bangkokbank.com/creditcard 

ต่อที่ 3 รับบัตรของขวัญโลตัส (Lotus’s Gift Card) มูลค่าสูงสุด 500 บาท เมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันภัย บี ทูเกตเทอร์ พร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการ
 
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ ตามรายละเอียด ดังนี้
 
 
ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 (อนุมัติกรมธรรม์ภายใน 15 ก.ค. 66)

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด
 
หมายเหตุ :
 • Be Together Health Happy (บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แฮปปี้) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 85 (ไม่มีเงินปันผล) คู่กับสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy (เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้)
 • Be Together Health (2021) (บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ (2021)) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบเอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล) คู่กับสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard) (เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (แบบมาตรฐานใหม่))
 • Be Together Infinite Health (2021) (บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท เฮลธ์ (2021)) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 85 (ไม่มีเงินปันผล) คู่กับสัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (new standard) (เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่))
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ  เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น 
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ผลประโยชน์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
ปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร. 1333
 
บริษัท เอไอเอ จำกัด หรือโทร. 0 2353 8855 www.aia.co.th
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชันประกัน 2566 ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ ประกันชีวิต ธนาคารกรุงเทพ ประกันชีวิตจากเอไอเอ
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)