รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ซื้อประกันชีวิต ทีทีบี อีแวลู เซฟเวอร์ 12/5 ผ่านแอป ทีทีบี ทัช รับเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท

3 ต.ค. 65 225
ระยะเวลา 01 ต.ค. 31 ธ.ค. 65
ลูกค้าทีทีบีที่ซื้อประกันชีวิต ทีทีบี อีแวลู เซฟเวอร์ 12/5 (ttb e-value saver 12/5) ผ่านแอป ทีทีบี ทัช จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากสูงสุด 10,000 บาท ต่อกรมธรรม์ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี เฉพาะปีแรกตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติโดยมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี สามารถชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ด้วยบัตรเครดิต ทีทีบี ทำรายการแบ่งจ่าย ttb so goood อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 31 ธ.ค. 65
 
เงื่อนไขโปรโมชันเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ออนไลน์ ทีทีบี อีแวลู เซฟเวอร์ 12/5
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี อีแวลู เซฟเวอร์ 12/5 จะได้รับเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท โดยชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปีเฉพาะปีแรก ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์ บัญชี ทีทีบี ออลล์ ฟรี หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นๆ ของทีทีบี ของผู้เอาประกันชีวิตที่มีสถานะปกติเท่านั้น ระยะเวลาดำเนินการภายใน 45 วัน นับจากวันที่กรมธรรมได้รับการอนุมัติ กรณีผู้เอาประกันชีวิตมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต หากผู้เอาประกันชีวิตไม่มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทีทีบี ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • สิทธิ์ในการรับเงินคืน จะคำนวณจากเบี้ยประกันชีวิต รายปี ปีแรก ของแต่ละกรมธรรม์ และไม่สามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตมารวมกันเพื่อรับเงินคืนในมูลค่าที่สูงกว่าได้ โดยมูลค่าเงินคืนสูงสุดจำกัดที่ 10,000 บาท และจะได้รับ 1 ครั้ง ในปีแรกของการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินและผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายไปแล้ว ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือยกเลิกหนังสือรับรองการรับประกันชีวิต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องคืนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต
  • ผู้เอาประกันชีวิตไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์การรับเงินคืน แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการคืนเงิน และเงื่อนไขต่างๆ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสมสำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม และยกเว้นการให้เครดิตเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝาก (ttb no fixed) สำหรับบัตรเครดิต ttb so smart จากการชำระค่าเบี้ยประกันที่ทำรายการแบ่งจ่าย ttb so goood
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง
  • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
  • กรณีสอบถามข้อมูลผลการคืนเงินตามโปรโมชันผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต หรือรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ttb contact center 1428 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1428 หรือทางเว็บไซต์ www.ttbbank.com
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นธนาคารทหารไทยธนชาต โปรโมชั่นประกัน โปรโมชั่นประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิต ประกันชีวิต ทีทีบี อีแวลู เซฟเวอร์ 12/5 รับเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท แอป ทีทีบี ทัช
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)