รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เลือกรับ e-Coupon มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย

3 ต.ค. 65 108
ระยะเวลา 01 ต.ค. 31 ธ.ค. 65
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย ("Speed D+") และลงทุนในหุ้นกู้ หรือ กองทุนรวม โดยชำระผ่านแอปพลิเคชัน ด้วยบัญชีเงินฝาก Speed D+ เลือกรับ ของสมนาคุณ 2 ต่อ (Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท)
 
ต่อที่ 1 เลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท
 
ต่อที่ 2 เลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท
 
โดยการเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • ลูกค้าที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ภายในวันเดียวกันกับการเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+
 • ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก Speed D+ มาก่อน จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชัน : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 
เงื่อนไขโปรโมชันต่อที่ 1
 1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ตามรายละเอียด “การเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เพื่อเข้าร่วมรายการ” ข้างต้น
 2. ลูกค้าต้องมียอดเงินฝากมากกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป และต้องคงยอดเงินฝากต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 เดือน ในบัญชีเงินฝาก Speed D+ นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีฯ ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากจะนับรวมตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีฯ และวันที่มีเงินฝากในบัญชีฯ จนถึง ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
   
 3. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นสามารถเลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 คูปอง โดยจำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าสามารถเลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB โดยธนาคาร THAI Digital Banking จะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)
 4. สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัดเพียง 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี
  - Central Group e-Coupon จำกัดเพียง 500 สิทธิ์ สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหารและทางออนไลน์) ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
  - Starbucks e-Coupon จำกัดเพียง 500 สิทธิ์ สามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 5. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝาก Speed D+ และแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon นั้น ๆ ทันที
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสด/ของรางวัลอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 7. Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ผลตอบแทนจาก Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 2,000,001 บาท)
เงื่อนไขโปรโมชันต่อที่ 2
 1. เมื่อลูกค้าลงทุนในหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม มูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)  ขึ้นไป โดยทำรายการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก Speed D+  ของลูกค้า ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 2. ลูกค้าสามารถลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภท ยกเว้น RMF (Retirement Mutual Fund หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) และ SSF (Super Savings Fund หรือ กองทุนเพื่อการออม)
 3. ธนาคารจำกัดมูลค่าการลงทุนสำหรับการรับสิทธิพิเศษนี้สูงสุด 1,000,000 บาท ภายในเดือนเดียวกัน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยนับมูลค่าการลงทุนในหุ้นกู้ และกองทุนรวม ที่มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งเดือน 1,000,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น โดยเศษของยอดเงินลงทุนที่เกิน 1,000,000 บาทจะไม่สามารถถูกรวมเป็นยอดการลงทุนในเดือนถัดไปได้
 4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นสามารถเลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาทโดยจำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าสามารถเลือกรับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยธนาคารจะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)
  - Central Group e-Coupon สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหารและทางออนไลน์) ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
  - Starbucks e-Coupon สามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 5. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝาก Speed D+ และแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ Central Group e-Coupon หรือ Starbucks e-Coupon มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับ e-Coupon นั้นๆ ทันที
 6. เมื่อรวมสิทธิประโยชน์ตาม รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารแล้ว มูลค่ารวมของสมนาคุณต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขาย
 1. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 2. ระยะเวลาการใช้ Central Group e-Coupon และ Starbucks e-Coupon ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 3. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด  ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 4. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 5. ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร
 6. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
คำเตือน 
 • ทำความเข้าใจลักษณะหุ้นกู้ หรือกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในหุ้นกู้ และหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 • กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้
 • กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการรักษาเงินต้นไว้
 • กองทุนรวมอาจลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือประเทศที่ลงทุน ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • โปรดศึกษาข้อมูลของหุ้นกู้ หรือกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยทุกสาขา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน สอบถามข้อมูลทั่วไปได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 20:00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 20:00 น.
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชันเงินฝาก 2565 โปรโมชันเงินฝาก ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย โปรโมชันเงินฝากดอกเบี้ยสูง เงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์ สปีดดี พลัส
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)