รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชันเงินฝากดอกเบี้ยสูงจากธนาคารทิสโก้ มีให้เลือก 2 ช่วงเงินฝาก 13 และ 15 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสวสุด 1.40% ต่อปี*

14 ก.ย. 65 194
ระยะเวลา 06 ก.ย. 30 พ.ย. 65
โปรโมชันเงินฝากดอกเบี้ยสูงจากธนาคารทิสโก้ มีให้เลือก 2 ช่วงเงินฝาก 13 และ 15 เดือน โดยเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น และสำหรับระยะเวลา 15 เดือน เจ้าของบัญชีต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร หรือหากเคยมีบัญชีเงินฝากก่อนหน้าแล้ว ต้องมีสถานะปิดบัญชี ก่อนที่จะทำการเปิดบัญชีเงินฝากนี้
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก : 
 • ระยะเวลาฝาก 13 เดือน วงเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 15 เดือน วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
ระยะเวลาโปรโมชัน : รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 65 จนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 
เงื่อนไขบัญชีเงินฝาก 
 1. เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น 
 2. สำหรับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 13 เดือน จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน 500,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด)
 3. สำหรับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน 1,000,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย
 4. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร หรือหากเคยมีบัญชีเงินฝากก่อนหน้าแล้ว ต้องมีสถานะปิดบัญชี ก่อนที่จะทำการเปิดบัญชีเงินฝากนี้
 5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 6. สามารถฝากเงินที่สาขาของธนาคาร โดยธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฝากเงินสดและฝากเช็คธนาคารทิสโก้ข้ามเขต
 7. สามารถถอนเงินได้ที่สาขาของธนาคาร โดยต้องถอนเต็มจำนวนของงวดการฝากในแต่ละงวด การถอนเงินสดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
 8. หากถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  - กรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาการฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี
  - การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันเริ่ม ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝากและนำมาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน หรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มทิสโก้
 9. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้นเป็นเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 3 เดือน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 633 6000 หรือเว็บไซต์ www.tisco.co.th
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชันเงินฝาก 2565 โปรโมชันเงินฝาก ธ.ทิสโก้ โปรโมชันเงินฝากดอกเบี้ยสูง เงินฝากประจำ เงินฝากประจำพิเศษ ธ.ทิสโก้ เงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน เงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)