รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชัน LH Bank Shield 1 x Taobin พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ รับคุ้ม 2 ต่อ

17 ส.ค. 65 168
ระยะเวลา 16 ส.ค. 15 พ.ย. 65
โปรโมชัน LH Bank Shield 1 x Taobin พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ รับคุ้ม 2 ต่อ รับฟรี! เครื่องดื่ม พร้อมคุ้มครองชีวิต เพียงเปิดบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล) ผ่านแอป LH Bank M Choice
 • รับฟรี แก้วที่ 1 เพียงเปิดบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล) คุ้มครอง 25 เท่า สูงสุด 5 ล้านบาท
 • รับฟรี แก้วที่ 2 เมื่อมียอดเงินฝากสะสม 20,000 บาทขึ้นไป (ก่อนสิ้นสุดระยะโครงการ)
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 15 พ.ย. 65

 
จุดเด่น บัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล)
 • เริ่มต้นฝากเงินขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง
 • ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก รับความคุ้มครอง 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 1 วัน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท)
 • ประหยัดเวลา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หมดกังวลเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
 • ดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด)
 • สะดวกสบาย และคล่องตัวสูง สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิต, บริการ Mobile App LH Bank M Choice และผูกคู่โอนทุกกรณี
 • การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด​
*เปิดบัญชีที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผ่าน LH Bank M Choice Mobile Banking Application หรือทุกสาขาของธนาคาร
**เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**
 
คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงินฝาก
 • เป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุ 15 – 70 ปี (วิธีนับอายุ กรณีเศษเดือนมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี)
 • มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการพำนักพักพิงในเมืองไทยเกิน 1 ปี เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด, สำเนาทะเบียนบ้าน
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคลมชัก โรควัณโรค เนื้องอก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคเลือด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับ โรคไต โรคเกี่ยวกับสมองและประสาท โรคจิต โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูก การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ เป็นต้น
 • ไม่ประกอบอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร ผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งอาหาร คนขับจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ทำหรือใช้งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย
 • ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้เปิดบัญชีเงินฝากสามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (Saving Super Shield 1) ผ่านช่องทางสาขา หรือ LH Bank M Choice ทั้งนี้ ผู้เปิดบัญชีสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้เพียง 1 คน เท่านั้น หากกรณีที่ผู้เปิดบัญชีไม่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับผลประโยชน์ เป็นทายาทตามกฎหมาย เท่านั้น
 • เมื่อบริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์แล้ว ทายาทตามกฎหมายของผู้เปิดบัญชีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ/หรือ เงินอื่นใดจากบริษัทฯ อีกไม่ได้
หมายเหตุ : ทหาร และตำรวจ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล) (เปิดง่ายผ่าน LH Bank M Choice รับดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน) ในช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 00.00 น. – 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น (“ระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขาย”)
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล)  และได้ทำการแสดงตน (KYC) เสร็จสมบูรณ์ตามที่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กำหนดแล้วเท่านั้น3.
 3. ลูกค้าใหม่จะได้รับเครื่องดื่มจากตู้เต่าบิน สูงสุด 2 แก้ว ภายในระยะโครงการของการจัดกิจกรรมทางการตลาด ตามรายละเอียดดังนี้
  - ลูกค้าจะได้รับ Code (8 หลัก) ในการแลกเครื่องดื่มที่ตู้เต่าบิน เมื่อได้ทำการเปิดบัญชีตามข้างต้นครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล)  1 แก้ว : 1 code
  - ลูกค้าจะได้รับ Code (8 หลัก) ในการแลกเครื่องดื่มที่ตู้เต่าบิน เมื่อได้ทำการเปิดบัญชีตามข้างต้นครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล) และมียอดฝากเงินสะสม 20,000 บาท ก่อนระยะสิ้นสุดโครงการ รับเพิ่มอีก  1 แก้ว : 1 code 
 4. ลูกค้าใหม่มีสิทธิ์ได้รับ Code เพื่อรับเครื่องดื่มฟรี เครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ 1 แก้ว มูลค่าสูงสุด 75 บาท (ไม่สามารถเลือกเพิ่มช็อตกาแฟได้) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุข้างต้น 1 สิทธิ์ : 1 บัญชี (ประเภทบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล) : เครื่องดื่มสูงสุด 2 แก้ว
 5. การได้รับ Code เครื่องดื่มเต่าบิน นั้น  บัญชีของลูกค้าคงสถานะบัญชีปกติ และเข้าเงื่อนไขการเปิดบัญชีของผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์เท่านั้น กรณีลูกค้าได้มีการปิดบัญชีหรือไม่ดำเนินตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ ก่อนการแจ้ง Code เครื่องดื่มเต่าบิน จะถือว่าลูกค้าได้สละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการตลาด
 6. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ของประเภทบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 ดิจิทัลเท่านั้น ในกรณีลูกค้าเคยมีบัญชีประเภทบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 และได้ทำการปิดบัญชีแล้ว หากลูกค้ามาเปิดบัญชีประเภทบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 ดิจิทัลใหม่ ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ Code เครื่องดื่มเต่าบิน
 7. ลูกค้าจะได้รับ Code เครื่องดื่มเต่าบิน จากทาง SMS ที่ดำเนินการโดยธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่ได้มีการลงทะเบียน(การเปิดบัญชี) ไว้กับธนาคารฯ ในวันถัดไป หลังจากวันที่ลูกค้าได้ทำธุรกรรมตามเงื่อนไขของกิจกรรมที่กำหนด
 8. Code เครื่องดื่มเต่าบิน มีอายุการใช้งานของแต่ละ Code อย่างน้อย 30 วัน โดยใน SMS จะมีการแจ้งวันหมดอายุของ Code เครื่องดื่มเต่าบิน
 9. ลูกค้าที่ทำถูกต้องตาม ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับ Code เครื่องดื่ม
 10. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับ Code เครื่องดื่มเต่าบิน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้
  - กระทำผิด ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ หรือ 
  - กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับ Code เครื่องดื่มเต่าบิน ไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับ Code เครื่องดื่มเต่าบิน ได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
  - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการรับ Code เครื่องดื่มเต่าบิน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืน Code เครื่องดื่มเต่าบิน ที่ได้มอบให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 11. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านทาง Facebook page: TAO BIN และธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
 12. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้
 13. เงื่อนไขการใช้ Code เครื่องดื่มเต่าบิน เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 14. ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ก่อนตกลงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในครั้งนี้ โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 15. เงินฝากภายใต้บัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 (ดิจิทัล)  ของลูกค้าอยู่ภายใต้การดำเนินการของทางธนาคารเท่านั้น โดยจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
 16. อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการตลาดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 17. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ขั้นตอนการใช้โค๊ดเครื่องดื่มเต่าบิน
 1. ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องดื่มตู้เต่าบินก่อน (มูลค่าสูงสุด 75 บาท/แก้ว/ครั้ง) หลังจากนั้นตู้เต่าบินจะแสดงหน้าเลือกวิธีจ่ายเงิน
 2. ตู้เต่าบินแสดงหน้าเลือกจ่ายเงินแล้ว กดเลือกหน้า " ใช้/ดูคูปอง"
 3. ลูกค้านำโค๊ดเครื่องดื่มเต่าบิน 8 หลัก ที่ได้รับ ไปกรอกที่หน้าตู้เต่าบิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โทร.1327 หรือ Email :  callcenter@lhbank.co.th
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชัน LH Bank Shield 1 โปรโมชันบัญชีเงินฝาก โปรโมชันบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง เงินฝากมีประกัน โปรโมชั่นเงินฝาก lh bank
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)