รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ยิ่งฝากนาน ดอกเบี้ยยิ่งสูงกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน (ดิจิทัล) จาก LH Bank ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 3.25% ต่อปี*

11 ส.ค. 65 289
ระยะเวลา 12 ก.ค. 30 ก.ย. 65
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน (Step rate) จาก LH Bank ยิ่งฝากนานยิ่งได้ผลตอบแทนสูง รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ 6 เดือน 
 
เป็นบัญชีเงินฝากแบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (No Passbook) ที่เปิดผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคาร สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรเท่านั้น วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 
รายละเอียดดอกเบี้ย : 
 • เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี 
 • เดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 รับอัตราดกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • เดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 18 รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี 
 • เดือนที่ 19 ถึงเดือนที่ 24 รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี 
 • เดือนที่ 25 ถึงเดือนที่ 30 รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี 
 • เดือนที่ 31 ถึงเดือนที่ 36 รับอัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาฝาก 2.00% ต่อปี 
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : วันนี้ - 30 ก.ย. 65
 
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน (Step rate)
 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร เท่านั้น
 2. การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)
 3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด และโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชี
 4. กรณีผู้ฝากไม่ตรงตามเงื่อนไข ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากดังกล่าว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ตามระยะเวลาฝากเดิม ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน
 5. การถอนเงินต้นให้ถอนเต็มจำนวนรายการฝากที่ฝาก ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
 6. เงื่อนไขการถอนเงินก่อนครบกำหนด
  6.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  6.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ ที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝาก สำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 7. กรณีการถอนเงินก่อนครบกำหนดและรับดอกเบี้ยรายเดือน ผู้ฝากจะต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะต้องเสียภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด 
 8. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอน หรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำทั่วไป ระยะเวลาฝาก 36 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้นและจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 9. ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 หรือยอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 3,000 ล้านบาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1327 หรือเว็บไซต์ www.lhbank.co.th
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชันเงินฝากดอกเบี้ยสูง เงินฝากประจำ เงินฝากประจำ lh bank เงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)