รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชันบัญชีเงินฝากเนื่องในโอกาสพิเศษ วันแม่ 2565 กับบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 0.99% ต่อปี

5 ส.ค. 65 120
ระยะเวลา 01 ส.ค. 31 ส.ค. 65
โปรโมชันบัญชีเงินฝากเนื่องในโอกาสพิเศษ วันแม่ 2565 จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 
ระยะเวลาฝาก : 12 เดือน
 
วงเงินฝากขั้นต่ำ : 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
 
อัตราดอกเบี้ย : 0.99% ต่อปี
 
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 
ระยะเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 65
 
เงื่อนไขบัญชีเงินฝาก 
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน และมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 2. สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชี
 3. ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ", "โดย", "และ", "หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล)
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท และฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น 
 5. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ย โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ ทั้งนั้ หากชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันรองรับดอกเบี้ยนี้เป็นบัญชีร่วมจะต้องมีชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี 
 6. กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด และรัรบดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวน ห้ามถอนเพียงบางส่วน หากปรากฎว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าวออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และดอกเบี้ยนี้จะต้องเสียภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 7. สิทธิการถอนก่อนกำหนด : 
  - ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก 
  - ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธธรรมดา ของจำนวนเงินที่ถอน (ทั้งกรณีถอนบางส่วน และถอนทั้งจำนวน) โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ฝาก 
 8. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ให้ถือว่าเงินฝากประจำซีเนียร์นี้ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลาฝากเท่าระยะเวลาการฝากเดิม โดยถืออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เริ่มฝากใหม่นั้น
 9. กรณีดอกเบี้ยเงินฝากเกินกว่า 30,000 บาทต่อปีภาษี ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ดตามที่กรมสรรพากรกำหนด โดยคำนวณตั้งแต่บาทแรก 
 10. สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินฝากประจำเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 626 7777 หรือเว็บไซต์ www.cimbthai.com
 
ดูรายละเอียดบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน สำหรับวันแม่ 2565
 
ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน โปรโมชันบัญชีเงินฝาก โปรโมชันบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง เงินฝากประจำ cimb
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)