รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชั่นเงินฝาก UOB COMBO (ONE ACCOUNT + UOB STASH) รับของสมนาคุณสุดพิเศษ

17 พ.ค. 65 244
ระยะเวลา 01 พ.ค. 30 มิ.ย. 65
โปรโมชั่นเปิดบัญชี UOB COMBO เพียงเปิด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ออมเพื่อใช้ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% ต่อปี หรือออมเพื่อเก็บกับ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB STASH รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.20% ต่อปี*
 
พิเศษรับกระเป๋า Beaver เมื่อเปิด 2 บัญชีพร้อมกัน
 • รับกระเป๋าเดินทาง Beaver ขนาด 17 นิ้ว มูลค่า 4,550 บาท เพียงเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ขั้นต่ำ 250,000 บาท และบัญชี UOB STASH ขั้นต่ำ 250,000 บาท พร้อมกัน และมียอดเงินฝากเฉลี่ยของแต่ละเดือนตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อกัน 5 เดือนปฏิทิน หรือ
 • พิเศษสุด รับทันที กระเป๋าผ้ารักษ์โลกบีเวอร์ มูลค่า 500 บาท ณ สาขาที่เปิดบัญชี เพียงเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ขั้นต่ำ 1,000 บาท และบัญชี UOB STASH ขั้นต่ำ 10,000 บาท พร้อมกัน
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 65

 
UOB ONE ACCOUNT บัญชีที่เปลี่ยนการทำธุรกรรมธนาคาร ให้เป็นดอกเบี้ยสูง
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน คล่องตัวฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สะดวกในการเรียกดูข้อมูลบัญชีทางออนไลน์ รับ e-Statement ย้อนหลัง 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยปกติ : เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT รับดอกเบี้ย 0.25% (ต่อปี) ทุกยอดเงินฝาก รับเพิ่มดอกเบี้ยโบนัส เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
 
อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส :
 
ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน
(บาท)
อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส (ต่อปี)
แบบที่ 1 แบบที่ 2
0 - 500,000  0.75% 1.25%
ส่วนที่เกิน 500,000 ขึ้นไป*
0.25%
0.25%
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จะได้รับคือ 0.75%-0.25% หรือ 1.25%-0.25% โดยขึ้นอยู่กับยอดเงินฝากเฉลี่ยของลูกค้า
 
(เงื่อนไขดอกเบี้ยโบนัสเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)


ทางเลือกใหม่สำหรับการออมเงินกับบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • รับดอกเบี้ยโบนัส* เพียงมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับเดือนที่แล้ว
 • ทันใจ รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • คล่องตัว ฝาก ถอน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สะดวกสบาย ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รับ e-Statement ย้อนหลัง 5 ปี
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก :
 
ยอดเงินฝากเฉลี่ย (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ปกติ โบนัส* รวม เฉลี่ย**
0 - 50,000 0.25% - 0.25% 0.25%
ส่วนที่เกิน 50,000 - 500,000 0.25% 0.50% 0.75% 0.25% - 0.70%
ส่วนที่เกิน 500,000 - 5,000,000 0.25% 1.00% 1.25% 0.70% - 1.20%
ส่วนที่เกิน 5,000,000 ขึ้นไป  0.25% - 0.25% 1.20% - 0.25%
*ดอกเบี้ยโบนัส ธนาคารจ่ายเฉพาะยอดเงินฝากเฉลี่ยส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาทเท่านั้น
**ดอกเบี้ยเฉลี่ย คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก
***อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ปัจจุบัน เท่ากับ 0.25% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 1 เม.ย. 2565) ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

เงื่อนไขโปรโมชั่น 
 1. *อัตราดอกเบี้ยขึ้นกับยอดเงินฝาก และลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยรวมโบนัสเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละบัญชี
 2. สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชี UOB ONE ACCOUNT และ UOB STASH มาก่อนเท่านั้น
 3. ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทาง ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,550 บาท เมื่อเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ขั้นต่ำ 250,000 บาท และบัญชี UOB STASH ขั้นต่ำ 250,000 บาท พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65
 4. และทั้งสองบัญชีต้องมียอดเงินฝากเฉลี่ยของแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 250,000 บาท ติดต่อกัน 5 เดือนปฏิทิน
 5. ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าผ้ารักษ์โลก จำนวน 1 ใบ มูลค่า 500 บาท ณ สาขาที่เปิดบัญชี เมื่อเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 250,000 บาท และบัญชี UOB STASH ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 250,000 บาท พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65
 6. ลูกค้าเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าผ้าได้เพียง 1 รายการเท่านั้น ตามจำนวนเงินที่เปิดบัญชี
 7. กระเป๋าเดินทางมีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 2,000 ท่านแรก (รวมทุกสาขา) ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด มูลค่ากระเป๋าเดินทาง 4,550 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 0.91%  ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากรวม 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 1 ปี
 8. กระเป๋าผ้ามีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 2,000 ท่านแรก (รวมทุกสาขา) ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด มูลค่ากระเป๋าผ้า 500 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 4.54%  ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากรวม 11,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 1 ปี
 9. จำกัดกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าผ้า 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 10. ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทาง ณ สาขาที่เปิดบัญชี โดยธนาคารจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคารภายใน 45 วัน  นับจากวันสิ้นเดือนที่ 5 เพื่อแจ้งให้ลูกค้ามารับกระเป๋าเดินทาง
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน พ.ค. 65 ยอดเงินฝากจะครบกำหนด 5 เดือนปฏิทินในวันที่ 30 ก.ย. 65 และลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทางภายในวันที่ 15 พ.ย. 65
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน มิ.ย. 65 ยอดเงินฝากจะครบกำหนด 5 เดือนปฏิทินในวันที่ 31 ต.ค. 65 และลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทางภายในวันที่ 15 ธ.ค. 65
 11. เมื่อลูกค้าเลือกรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดบัญชีเพิ่มเติมที่
  - บัญชี UOB ONE ACCOUNT  www.uob.co.th/oneaccount
  - บัญชี UOB STASH  www.uob.co.th/stash  
 13. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีสแตช (UOB STASH)
 
ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารยูโอบี
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นเงินฝาก UOB COMBO บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT uob stash
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)