รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ฟรี! 4 ความคุ้มครอง จากประกัน LET'S PROTECT ประกันภัยเปิด - ปิด ไทยวิวัฒน์ เมื่อซื้อประกันออนไลน์

13 พ.ค. 65 91
ระยะเวลา 01 พ.ค. 31 พ.ค. 65
คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม ซื้อ 1 แถมอีก 4 ฟรี เมื่อซื้อประกันออนไลน์จาก SCB Protect
 • เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุใดๆ 1 กรมธรรม์ แถมฟรี ประกันภัยไทยวิวัฒน์ LET’S PROTECT เปิดปิดตามใจ จำนวน 200 ชม.
 • เมื่อซื้อประกันรถยนต์ใดๆ 1 กรมธรรม์ แถมฟรี ประกันภัยไทยวิวัฒน์ LET’S PROTECT เปิดปิดตามใจ จำนวน 200 ชม.
 • เมื่อซื้อประกันสะสมทรัพย์ใดๆ 1 กรมธรรม์ แถมฟรี ประกันภัยไทยวิวัฒน์ LET’S PROTECT เปิดปิดตามใจ จำนวน 200 ชม.
 • เมื่อซื้อประกันโรคร้ายแรงใดๆ 1 กรมธรรม์ แถมฟรี ประกันภัยไทยวิวัฒน์ LET’S PROTECT เปิดปิดตามใจ จำนวน 200 ชม.
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางใดๆ 1 กรมธรรม์ แถมฟรี ประกันภัยไทยวิวัฒน์ LET’S PROTECT เปิดปิดตามใจ จำนวน 200 ชม.
แสกน QR Code แอป TVI PROTECT ได้ที่นี่ หรือทางเว็บไซต์ https://tvi-p.app.link/tvi-protect
 
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน ประกัน LET'S PROTECT
 
 
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 65 (กรมธรรม์อนุมัติภายในวันที่ 31 พ.ค. 65)
 
เงื่อนไขรับฟรี
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ้https://online.scbprotect.co.th ระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค. 2565  โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 พ.ค. 2565 และกรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ได้
 • ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นภายใน 60 วันนับจากวันที่ชำระเบี้ย
 • เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น
 • ลูกค้าที่ซื้อประกันอุบัติเหตุ จะได้รับประกันเปิด-ปิดของ บมจ.ไทยวิวัฒน์ จำนวน 200 ช.ม. จำนวน 1 กรมธรรม์ต่อ 1 การซื้อ แบบไม่มีขั้นต่ำค่าเบี้ยประกันภัย
 • ลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ จะได้รับประกันเปิด-ปิดของ บมจ.ไทยวิวัฒน์ จำนวน 200 ช.ม. จำนวน 1 กรมธรรม์ต่อ 1 การซื้อ แบบไม่มีขั้นต่ำค่าเบี้ยประกันภัย
 • ลูกค้าที่ซื้อประกันสะสมทรัพย์ จะได้รับประกันเปิด-ปิดของ บมจ.ไทยวิวัฒน์ จำนวน 200 ช.ม. จำนวน 1 กรมธรรม์ต่อ 1 การซื้อ แบบไม่มีขั้นต่ำค่าเบี้ยประกันภัย
 • ลูกค้าที่ซื้อประกันโรคร้ายแรงใดๆ จะได้รับประกันเปิด-ปิดของ บมจ.ไทยวิวัฒน์ จำนวน 200 ช.ม. จำนวน 1 กรมธรรม์ต่อ 1 การซื้อ แบบไม่มีขั้นต่ำค่าเบี้ยประกันภัย
 • ลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทางใดๆ จะได้รับประกันเปิด-ปิดของ บมจ.ไทยวิวัฒน์ จำนวน 200 ช.ม. จำนวน 1 กรมธรรม์ต่อ 1 การซื้อ แบบไม่มีขั้นต่ำค่าเบี้ยประกันภัย
 • กรณีลูกค้าซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์ และตรงตามเงื่อนไขได้รับโปรโมชั่น ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นตามจำนวนกรมธรรม์ที่ซื้อ เช่น ลูกค้าซื้อประกันอุบัติเหตุ จำนวน 1 กรมธรรม์และประกันรถยนต์ชั้น1 จำนวน 1 กรมธรรม์ รวมเป็น 2 กรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รับประกันเปิดปิดไทยวิวัฒน์ 200 ชม. จำนวน 2 กรมธรรม์ 
 • บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งรายละเอียดโปรโมชั่น ลิงค์เว็บไซต์ และรหัส เพื่อให้ลูกค้าทำการรับสิทธิ์
 • 1 ข้อความ SMS แสดงรหัส 1 โปรโมชั่นเท่านั้น
 • กรณีลูกค้าซื้อ 2 กรมธรรม์และตรงตามเงื่อนไข ลูกค้าจะได้รับข้อความ SMS 2 ครั้ง
 • ข้อความ SMS จะส่งไปเบอร์มือถือที่ท่านระบุตอนซื้อประกัน
 • ลูกค้าจะต้องเข้าลิงค์เว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นไทยวิวัฒน์ ลงทะเบียน และกรอกรหัสก่อนเริ่มใช้งาน
 • 1 รหัส แลกรับได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
เงื่อนไขทั่วไป
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • ผู้เอาประกันภัยที่จะได้รับความคุ้มครอง ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 - 99 ปีบริบูรณ์เท่านั้น
 • ผู้เอาประกันควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 • ประกันเปิดปิดรับประกันภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองได้ที่ www.thaivivat.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โทร. 1231 กด 2951, 2948
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SCB Protect โทร. 1314 หรือทางเว็บไซต์ www.scbprotect.co.th
 
ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมด
แท็กที่เกี่ยวข้อง ฟรี 4 ความคุ้มครอง ประกัน LET'S PROTECT เปิดปิดตามใจ ไทยวิวัฒน์ ซื้อประกันออนไลน์ SCB Protect ซื้อประกัน ประกันออนไลน์
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ