รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รับเงินคืน 50 บาท เมื่อรับเงินผ่านพร้อมเพย์ QR Code โดยมียอดเงินสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 2022 บาท

19 ม.ค. 65 74
ระยะเวลา 01 ม.ค. 31 มี.ค. 65
รับเงินคืน 50 บาท เมื่อรับเงินผ่านพร้อมเพย์ QR Code ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) โดยมียอดเงินสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 2022 บาท

*หมายเหตุ : ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี (APR) เมื่อรวมกับเครดิตเงินคืนที่จะได้รับ (50บาท) ตัวอย่างเช่นกรณีลูกค้าฝากเงิน 2,022 บาท และคงเงินเป็นเวลา 1 ปี
 • บัญชีเงินฝาก Normal Saving 2.82%
 • บัญชีเงินฝาก Hi-Speed Saving 2.92%
 • บัญชีเงินฝาก Gold Saving 3.47%
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มี.ค. 65

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่เปิดใช้งานไอซีบีซี (ไทย) พร้อมเพย์ ทำรายการรับเงินผ่าน Promptpay QR code ภายในระยะเวลาโปรโมชัน
 2. ลูกค้าทำรายการรับเงินโอนผ่าน PromptPay QR code ยอดเงินสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 2,022 บาท ภายในระยะเวลาโปรโมชัน จะได้รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 50 บาท
 3. ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป (กรณีวันที่ 8 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้าในวันทำการถัดไป)
 4. จำกัดการเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ต่อท่านตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 5. จำกัดสิทธิ์การรับเงินคืนจำนวน 3,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 6. สงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเฉพาะผู้ที่ยังคงสภาพการใช้บริการบัตรเดบิตและ ICBC Mobile Banking ตลอดระยะเวลาโปรโมชันจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโปรโมชั่น โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ภายใน 15 วันทำการ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 8. พนักงานธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชันนี้
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กำหนด
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588
 
ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
แท็กที่เกี่ยวข้อง พร้อมเพย์ icbc PromptPay QR code ICBC Mobile Banking โปรโมชั่นธนาคารไอซีบีซี
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ