รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ลงทะเบียนสมัครขับ Grab รับฟรี PT e-Coupons 200 บาท

18 ม.ค. 65 121
ระยะเวลา 15 ม.ค. 15 เม.ย. 65
สำหรับผู้ขับใหม่เพียงลงทะเบียนสมัครแกร็บ พร้อมผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีกับแกร็บ
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์แกร็บไบค์, แกร็บคาร์ หรือแกร็บแท็กซี่ และผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยากับกระเป๋าเงินแกร็บตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 15 เม.ย. 65
 
เงื่อนไขการรับ PT e-Coupons
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์แกร็บไบค์ (วิน) หรือพาร์ทเนอร์แกร็บคาร์/แท็กซี่ และผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยากับกระเป๋าเงินแกร็บผ่านช่องทางและขั้นตอนที่แกร็บกำหนด ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 15 เมษายน 2565
 • ผู้สมัครที่ลงทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์แกร็บไบค์ (วิน) จะได้รับ PT e-Coupons มูลค่า 100 บาท ส่วนผู้สมัครที่ลงทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์แกร็บคาร์/แท็กซี่ จะได้รับ
 • PT e-Coupons มูลค่า 200 บาท
 • จำกัดการรับ PT e-Coupons รวมสูงสุด 2,000 สิทธิ์ และจำกัดคนละ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ต้องดาวน์โหลด KMA - Krungsri Mobile App และลงทะเบียนใช้งานหรือเพิ่มบัญชี เพื่อกดรับ PT e-Coupons ผ่าน KMA - Krungsri Mobile App ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
- สำหรับบัญชีเงินฝากที่ผูกกับกระเป๋าเงินแกร็บสำเร็จ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565 จะได้รับ PT e-Coupons ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
- สำหรับบัญชีเงินฝากที่ผูกกับกระเป๋าเงินแกร็บสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 จะได้รับ PT e-Coupons ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
- สำหรับบัญชีเงินฝากที่ผูกกับกระเป๋าเงินแกร็บสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 จะได้รับ PT e-Coupons ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
- สำหรับบัญชีเงินฝากที่ผูกกับกระเป๋าเงินแกร็บสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 15 เมษายน 2565 จะได้รับ PT e-Coupons ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 • ลูกค้าที่กดรับสิทธิ์แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ผ่านเมนู GIFT & Privileges บน KMA - Krungsri Mobile Application โดยแสดงบาร์โค้ดต่อหน้าพนักงานหน้าลานสถานีน้ำมันพีที ก่อนชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากไม่กดรับสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่แสดงบาร์โค้ดทันทีหลังกดรับสิทธิ์ ลูกค้าสามารถเข้าไปดูบาร์โค้ดได้ที่ “ประวัติการใช้สิทธิ์” และบาร์โค้ดมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขการใช้ PT e-Coupons
 • สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ 1 ครั้ง/เซลล์สลิป และใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • สามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีทุกสาขา ยกเว้น สาขาเฟรนไชส์ 5 สาขา ได้แก่ หจก. พี.ที.แสงออยล์ จังหวัดระนอง, หจก. เบตงรัตนะบริหาร จังหวัดยะลา,
 • หจก. พุถ่องบริการ จังหวัดกาญจนบุรี, หจก. เจริญผลออยล์ จังหวัดราชบุรี และ หจก.ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก จังหวัดชลบุรี
 • กรุณาแสดงรหัสส่วนลดที่ได้รับต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์ก่อนการชำระเงิน
 • เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. PT Call Center 1614 ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.
 
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง สมัครขับ grab ลงทะเบียนสมัครขับ grab grab grab grabbike grabcar grabtaxi PT e-Coupons บัญชีธนาคารกรุงศรี
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ