รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เติมเงินเข้า ShopeePay Wallet ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผูกไว้ หรือเติมเงินผ่าน แอปพลิเคชัน SCB EASY ขั้นต่ำ 500 บาท รับ Coin คืน 25 Coins

13 ม.ค. 65 197
ระยะเวลา 15 ม.ค. 31 ม.ค. 65
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้งาน ShopeePay Wallet เมื่อเติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผูกไว้บนแอปพลิเคชัน ShopeePay หรือผูกไว้กับ ShopeePay Wallet ในแอปพลิเคชัน Shopee หรือ เติมเงินเข้า ShopeePay Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY รับเลย! Shopee Coins คืนเข้าบัญชี ShopeePay Wallet จำนวน 25 Coins
 
  • 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ ShopeePay (จำกัด 10,000 สิทธิ์)
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สำหรับลูกค้าที่เติมเงินเข้า ShopeePay ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผูกไว้หรือผ่านแอป SCB EASY ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
  • จำกัดการรับ Coins คืน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชี ShopeePay Wallet ต่อ 1 บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ รวม 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ลูกค้าจะได้รับ Coins คืนในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
  • ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิด ข้อกำหนดและ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของช้อปปี้เพย์ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
  • ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเป็นที่สุด
  • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • เงื่อนไขการใช้ Coins เป็นตามที่บริษัทกำหนด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้เงินคืน Shopee Coins และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายหรือการส่งมอบสิทธิพิเศษข้างต้น กรณีประสบปัญหา หรือต้องการ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือการใช้ Coins กรุณาติดต่อ ShopeePay Call Center โทร. 0-2118-9170
 
ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมด
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง shopeepay shopeepay wallet บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ scb easy shopee coins โปรโมชั่นเติมเงิน โปรโมชั่นธนาคารไทยพาณิชย์ โปรโมชั่น shopeepay
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)