รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เลิกเที่ยวทิพย์ พร้อมปลอล็อคเที่ยวทั่วไทย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 65 ฟรี! ประกันอุบัติเหตุ จากเอไอเอ

6 ม.ค. 65 82
ระยะเวลา 01 ม.ค. 31 ม.ค. 65
ด่วน...จำนวนจำกัด! เลิกเที่ยวทิพย์ พร้อมปลดล็อคเที่ยวทั่วไทย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 65 ฟรี! ประกันอุบัติเหตุ 
  • วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
  • ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษา 200 บาท/วัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
การคุ้มครอง
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  • เริ่มต้นความคุ้มครองนับตั้งแต่วันและเวลาที่ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 24.00 น.
  • ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากเอไอเอเพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น และเอไอเอขอมอบความคุ้มครองให้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่กรอกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตรงตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
  • เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรายละเอียดเพื่อยืนยันความคุ้มครองผ่านระบบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้เท่านั้น กรณีเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับเอไอเอไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่ได้เอกสารยืนยันความคุ้มครองผ่านระบบ SMS
  • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่เอไอเอ กำหนด
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1581
แท็กที่เกี่ยวข้อง ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ เที่ยวทั่วไทย เอไอเอ AIA
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ