รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม ราคาเพียง 1,999 บาท ก็คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะที่ตรวจพบครั้งแรก*

4 ม.ค. 65 28
ระยะเวลา 01 ม.ค. 31 มี.ค. 65
เตรียมไว้ในวันที่ทำได้ เจอเมื่อไหร่ก็ยิ้มไหว กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม ราคาเพียง 1,999 บาท ก็คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะที่ตรวจพบครั้งแรก (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) เจอปุ๊ป จ่ายสูงสุด 200,000 บาท
ประกัน กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก  200,000  บาท รวมทั้งมะเร็งไฝดำ หรือเมลลาโนม่า ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง (Non-melanoma)คุ
 • คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย 
  - อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 50 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึง 65 ปีบริบูรณ์) และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  - เป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย
 • ข้อยกเว้นทั่วไปในการรับประกันภัย
  - เป็นโรคมะเร็งทุกชนิดก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครอง ไม่ว่าจะหายแล้วหรือไม่ก็ตาม (Pre-existing Conditions)
  - การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งทุกชนิดที่ตรวจพบในระยะเวลา 90 วัน (Waiting Period) นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองครั้งแรก
  - โรคมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV หรือสัมพันธ์กับโรคเอดส์
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 4 กล่อง (กรมธรรม์) เท่านั้น
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ฉบับนี้
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มี.ค. 65
 
เงื่อนไขโปรโมชั่น 
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยผลิตภัณฑ์ กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 โดยจะได้รับของกำนัลพร้อมกล่องกรมธรรม์
 2. สงวนสิทธิ์จำกัดของกำนัลจำนวน 5,000 ชิ้น ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองของแผนประกันให้เข้าใจก่อนขอสมัครเอาประกันภัย
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
 6. รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือเว็บไซต์ www.krungsri.com
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง กรุงศรี แคนเซอร์ พร้อม ประกันโรคมะเร็ง ประกันภัย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โปรโมชั่นธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ