รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ออมเงินกับแก๊ง PEANUTS รับดอกเบี้ยสูง! 1.25% ต่อปี

25 พ.ย. 64 179
ระยะเวลา 25 พ.ย. 25 มี.ค. 65
รับทันทีสมุดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS เพียงเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS ออมง่าย... เริ่มต้น 500 – 25,000 บาทต่อเดือน (24 เดือน)
 
รับฟรี 3 ต่อ เมื่อสมัคร K PLUS
 • ต่อที่ 1   KBank x PEANUTS K PLUS Theme code (ลาย K-Deposit)
ขั้นตอนการรับ K PLUS Theme code บน K+ Today

 • ต่อที่ 2   แลกของพรีเมียม KBank x PEANUTS
ขั้นตอนการแลกของพรีเมียม KBank x PEANUTS

 • ต่อที่ 3   รับ K Point สูงสุด 1,000 คะแนน
- รับ K Point 500 คะแนน เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS ตั้งแต่ 5,000 - 19,999 บาท
- รับ K Point 1,000 คะแนน เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS ตั้งแต่ 20,000 - 25,000 บาท
 
 

 
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS เป็นบัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยสูง และไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 
รายละเอียดดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก
ช่วงเงินฝากที่เลือก (บาท)
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
บุคคลธรรมดา
24 เดือน 500 - 25,000 1.250%
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 25 พ.ย. 64 - 25 มี.ค. 65
 
รายละเอียดเงื่อนไข ต่อที่ 1
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS ระยะเวลา 24 เดือนพร้อมสมัครบริการหักเงิน อัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และสมัครใช้บริการ K PLUS ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 2564 – 25 มี.ค. 2565 เท่านั้น (อนุโลมมอบของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่มีบริการ K PLUS มาก่อนโครงการด้วย)
 • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1 ครบถ้วน จะได้รับของสมนาคุณ ดังนี้
- KBank x PEANUTS K PLUS Theme code (ลาย K-Deposit) จำนวน 1 code คิดเป็นมูลค่า 50 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 0.40 ต่อปี คำนวณจากยอดเงินฝาก 500 บาทต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี (24 เดือน)
- ให้สิทธิแลกซื้อสินค้า KBank x PEANUTS บน K+ Market เมื่อมีคะแนนสะสม K Point ตั้งแต่ 1,500 คะแนน ลูกค้าสามารถแลกซื้อสินค้าได้ถึงวันที่ 15 เม.ย. 65
 • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS พร้อมสมัครบริการหักเงินอัตโนมัติและสมัครใช้บริการ K PLUS สำเร็จ หากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่าลูกค้าปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และ/หรือ ยกเลิกบริการหักเงินอัตโนมัติ และ/หรือ ยกเลิกบริการ K PLUS และ/หรือ ไม่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกในการจัดส่งของสมนาคุณดังกล่าว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิมอบของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น โดยจำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS เพื่อบุตร ธนาคารสงวนสิทธิมอบของสมนาคุณให้กับเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิการมอบของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าผ่านทาง Notification K+ Today ในแอปพลิเคชัน K PLUS ของลูกค้าที่สมัครใช้บริการ K PLUS หมายเลขล่าสุดเท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องแลกของสมนาคุณ ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับของสมนาคุณ หากไม่ได้นำ code ไปใช้ในเวลาที่กำหนด code ดังกล่าวจะหมดอายุ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของสมนาคุณอื่นได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีเงินฝากดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
รายละเอียดเงื่อนไข ต่อที่ 2
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้รับช่องทางแลกของพรีเมี่ยมผ่านร้านค้า KBank x PEANUTS จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ดังนี้
- ลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต PEANUTS หรือ เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS พร้อมสมัคร K PLUS เสร็จสมบูรณ์
- ลูกค้าจะต้องมีคะแนนสะสม K Point ตั้งแต่ 1,500 คะแนนขึ้นไป
 • หลังจากลูกค้าทำตามเงื่อนไขข้อ 1 ครบถ้วน ธนาคารจะส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่าน K PLUS (ดูข้อความประชาสัมพันธ์ที่หน้า Home >> เรื่องสำคัญวันนี้ / K+ To do) เพื่อให้ลูกค้าแลกของพรีเมี่ยมผ่านร้านค้า KBank x PEANUTS ภายใน 15 วันทำการ
 • ลูกค้าสามารถแลกของพรีเมี่ยมผ่านช่องทางทางประชาสัมพันธ์บน K PLUS (ดูข้อความประชาสัมพันธ์ที่หน้า Home >> เรื่องสำคัญวันนี้ / K+ To do) เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถแลกของพรีเมี่ยมจากร้านค้า KBank x PEANUTS ได้ 1 ครั้งเท่านั้น ตลอดระยะเวลาโครงการ หากทำรายการแลกสินค้าพรีเมียมแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ โดยทางเข้าร้าน KBank x PEANUTS จะแสดงบน K+ Today ถึงวันที่ 15 เม.ย. 65
 • คะแนนจากบัตรเครดิตพิเศษของธนาคารไม่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บัตรวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย และบัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, และบัตรเครดิตกสิกรไทย-LINE POINTS
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม K Point และยังคงสภาพสมาชิก, มีประวัติการชำระเงินตรงตามเงื่อนไขกับธนาคารเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจาก application K PLUS โดยคลิ๊กปุ่ม "1. K Point 2. ดูรายละเอียดคะแนน 3. ดูประวัติคะแนน"
 • มูลค่าการแลกของพรีเมี่ยม
- 1,500 คะแนน แลกรับ KBank x PEANUTS Passbook Holder ซองใส่สมุดบัญชี และบัตรเดบิต มูลค่า 450 บาท
- 4,900 คะแนน แลกรับ KBank x PEANUTS Travel Set ชุดกระเป๋าจัดระเบียบ มูลค่า 950 บาท
- 8,900 คะแนน แลกรับ KBank x PEANUTS Camping Set ชุดแคมป์ปิ้ง มูลค่า 1,200 บาท
- 9,900 คะแนน แลกรับ KBank x PEANUTS ตุ๊กตา Snoopy แสนน่ารักที่มาในไซส์ใหญ่ พิเศษ 28 นิ้ว มูลค่า 1,600 บาท
 • ศึกษาวิธีการใช้คะแนน และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/kplus/kpoint/info/Pages/index.html
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนสะสม K Point ไม่ว่ากรณีใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข ปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 2564 ถึง 15 เม.ย. 2565 หากเลยกำหนดแล้ว จะไม่สามารถแลกสินค้าพรีเมียม KBank x PEANUTS ได้อีก
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการแลกสินค้าพรีเมียมนี้ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
รายละเอียดเงื่อนไข ต่อที่ 3
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS พร้อมสมัครบริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และสมัครใช้บริการ K PLUS ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 2564 – 25 มี.ค. 2565 เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามข้อ 1 ครบถ้วน จะได้รับคะแนน K Point ดังนี้
- ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และฝากเงินครั้งแรกตั้งแต่ 5,000 บาท – 19,999 บาท รับ K Point 500 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 50 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 0.04 ต่อปี คำนวณจากยอดเงินฝาก 5,000 บาทต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี (24 เดือน)
- ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และฝากเงินครั้งแรกตั้งแต่ 20,000 บาท – 25,000 บาท รับ K Point 1,000 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 0.02 ต่อปี คำนวณจากยอดเงินฝาก 20,000 บาทต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี (24 เดือน)
 • ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนน K Point 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารสงวนสิทธิการให้คะแนน K Point ครั้ง ต่อ 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS เพื่อบุตร ธนาคารสงวนสิทธิมอบ K Point ให้กับเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • ธนาคารจะโอนคะแนน K Point ให้กับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ของลูกค้าที่มีการสมัครใช้บริการ K PLUS หมายเลขล่าสุดเท่านั้นภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS พร้อมสมัครบริการหักเงินอัตโนมัติและสมัครบริการ K PLUS สำเร็จ (อนุโลมให้ของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่มีบริการ K PLUS มาก่อนเริ่มโครงการได้) หากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่าลูกค้าปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS และ/หรือ ยกเลิกบริการหักเงินอัตโนมัติ และ/หรือ ยกเลิกบริการ K PLUS และ/หรือ ไม่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกในการโอนคะแนน K Point ดังกล่าว
 • คะแนน K Point ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้มีกำหนดอายุการใช้คะแนน 2 ปี นับตั้งแต่วันสื้นเดือนที่ลูกค้าได้รับโอนคะแนน โดยคะแนนจะหมดอายุในเดือน ธันวาคม 2567
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับจาก application K PLUS โดยคลิ๊กปุ่ม "1. K Point 2.ดูรายละเอียดคะแนน 3.ดูประวัติคะแนน"
 • คะแนน K Point ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของสมนาคุณอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x PEANUTS เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีเงินฝากดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ศึกษาวิธีการใช้คะแนน และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/kplus/kpoint/info/Pages/index.html
กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 888 8888 กด 02 หรือเว็บไซต์ www.kasikornbank.com
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เปิดบัญชี kbank Kbank x PEANUTS บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย โปรโมชั่นเปิดบัญชีเงินฝาก เปิดบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง k point แลกของพรีเมียม k plus
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ