รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชั่น Payday Hot Deal ½ Price หั่นครึ่งยอดเปิดบัญชี 30 พฤศจิกายน 2564 วันเดียวเท่านั้น

24 พ.ย. 64 43
ระยะเวลา 30 พ.ย. 64
โปรโมชั่น Payday Hot Deal ½ Price หั่นครึ่งยอดเปิดบัญชี รับกระเป๋าเดินทาง Beaver ขนาด 17 นิ้ว มูลค่า 4,550 บาท* เพียงเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT และบัญชี UOB STASH พร้อมกัน รวมเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 250,000 บาท ขึ้นไป โดยแต่ละบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท พร้อมคงยอดเงินฝาก ติดต่อกัน 5 เดือนปฏิทิน
บัญชี UOB ONE ACCOUNT
จุดเด่น
 • เปลี่ยนการทำธุรกรรมธนาคาร ให้เป็นดอกเบี้ยสูง
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน คล่องตัวฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สะดวกในการเรียกดูข้อมูลบัญชีทางออนไลน์ รับ e-Statement ย้อนหลัง 5 ปี
 • รับเพิ่มดอกเบี้ยโบนัส เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
รายละเอียดดอกเบี้ย
 
ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน (บาท) อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส (ต่อปี)
แบบที่ 1 แบบที่ 2
0 - 500,000 0.75% 1.25%
ส่วนที่เกิน 500,000 ขึ้นไป* 0.25% 0.25%
 
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จะได้รับคือ 0.75%-0.25%  หรือ  1.25%-0.25% โดยขึ้นอยู่กับยอดเงินฝากเฉลี่ยของลูกค้า

บัญชี UOB STASH
จุดเด่น
 • ทางเลือกใหม่สำหรับการออมเงินกับบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • รับดอกเบี้ยโบนัส เพียงมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับเดือนที่แล้ว
 • ทันใจ รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • คล่องตัว ฝาก ถอน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สะดวกสบาย ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รับ e-Statement ย้อนหลัง 5 ปี
 • รับดอกเบี้ยโบนัส เมื่อมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่แล้ว
รายละเอียดดอกเบี้ย
 
ยอดเงินฝากเฉลี่ย (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ปกติ โบนัส* รวม เฉลี่ย**
0 - 50,000 0.25% - 0.25% 0.25%
ส่วนที่เกิน 50,000 - 500,000 0.25% 0.50% 0.75% 0.25% - 0.70%
ส่วนที่เกิน 500,000 - 5,000,000 0.25% 1.00% 1.25% 0.70% - 1.20%
ส่วนที่เกิน 5,000,000 ขึ้นไป 0.25% - 0.25% 1.20% - 0.25%
 
*ดอกเบี้ยโบนัส ธนาคารจ่ายเฉพาะยอดเงินฝากเฉลี่ยส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาทเท่านั้น
**ดอกเบี้ยเฉลี่ย คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก

 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : เฉพาะวันที่ 30 พ.ย. 64 เท่านั้น
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชี UOB ONE ACCOUNT และบัญชี UOB STASH มาก่อนเท่านั้น
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทาง Beaver ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,550 บาท เมื่อเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT และบัญชี UOB STASH พร้อมกัน ในวันที่ 30 พ.ย. 64 รวมจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 250,000 บาท ขึ้นไป โดยแต่ละบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และคงยอดเงินฝากไม่ต่ำกว่ายอดที่เปิดบัญชีของแต่ละบัญชี ติดต่อกัน 5 เดือนปฏิทิน โดยเริ่มนับเดือนที่เปิดบัญชีเป็นเดือนแรก 
 • ยอดเงินฝากจะครบกำหนด 5 เดือนปฏิทินในวันที่ 31 มี.ค. 65 และลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทางภายในวันที่ 15 พ.ค. 65 โดยธนาคารจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร เพื่อแจ้งรับกระเป๋าเดินทาง ณ สาขาที่ลูกค้าเปิดบัญชี
 • มูลค่ากระเป๋าเดินทาง 4,550 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น  1.82%  ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากรวม 250,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 1 ปี
 • จำกัดกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน  โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  โปรดศึกษารายละเอียดบัญชีเพิ่มเติมที่
- บัญชียูโอบีสแตช   www.uob.co.th/stash  
- บัญชียูโอบี ONE ACCOUNT  www.uob.co.th/ONEAccount
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2285 1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี สิทธิพิเศษบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี เปิดบัญชีธนาคารยูโอบี uob stash uob one account รับกระเป๋าเดินทาง เปิดบัญชีรับของสมนาคุณ บัญชีธนาคารยูโอบี
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ