รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชั่นพิเศษเมื่อลงทุนใน SSF และ RMF ตามเงื่อนไข รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท*

21 ต.ค. 64 67
ระยะเวลา 01 ต.ค. 31 ธ.ค. 64
SSF / RMF ใหม่ คัดธีมการลงทุน...เพื่อที่สุดของโอกาสเติบโต
เลือกกองทุน SSF / RMF ใหม่ของกรุงศรี เพื่อโอกาสเติบโตเน้นๆ จากหุ้นเด่นทั่วโลก คู่ไปกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

KFCLIMASSF / KFCLIMARMF โอกาสกำไรจากเทคโนโลยีรักษ์โลก 

จุดเด่นกองทุน
 • เน้นการลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วย “ลด” ผลกระทบ หรือ “ปรับ” รูปแบบธุรกิจให้สามารถเติบโตท่ามกลางภาวะ Climate Change
 • กระจายลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงานทดแทน เทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การบริหารจัดการน้ำ การเกษตรยุคใหม่ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ หรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น เครื่องฟอกอากาศ การป้องกัน/รักษาโรคภูมิแพ้
ปัจจัยหนุนการเติบโต
 • นโยบายของภาครัฐหลายประเทศทั่วโลกกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเรื่องสิ่งแวดล้อม และจะมีการประกาศกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ให้ภาคธุรกิจต้องปฏิบัติตาม เช่น การสนับสนุนหรือให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทที่มีเทคโนโลยีลดคาร์บอน  หรือการบังคับและลงโทษบริษัทที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์ เช่น การเก็บ carbon tax การกีดดันทางการค้า
นโยบายการลงทุน
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ  DWS Invest ESG Climate Tech โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV 
 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

KFINFRASSF / KFINFRARMF พลังการเติบโตจากโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต

จุดเด่นกองทุน
 • เน้นลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่มีรายได้สม่ำเสมอจากการสัมปทาน กับ next gen infrastructure ที่สำคัญต่อโลกอนาคตและมีโอกาสเติบโตแข็งแกร่ง เช่น เมืองดิจิตอล พลังงานสะอาด และ Data Center ที่กระแสเงินสดสามารถคาดการณ์ได้ และมีกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวที่ชัดเจน
 • เน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มธุรกิจ  สาธารณูปโภค พลังงาน โทรคมนาคม และการขนส่ง
ปัจจัยหนุนการเจริญเติบโต
 • การกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการขยายตัวเข้าสู่สังคมเมือง การเติบโตของประชากร และความก้าวหน้าเทคโนโลยีจะสร้างโอกาสในการพัฒนา Infra รูปแบบใหม่ๆ
นโยบายการลงทุน
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV
 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

KFGGSSF / KFGGRMF คัดเฉพาะหุ้นเด็ด ... เติบโตเด่นจากทั่วโลก

จุดเด่นกองทุน
 • พอร์ตลงทุนที่รวมเฉพาะหุ้นเติบโตแห่งทศวรรษจากทั่วโลกมาไว้ในกองทุนเดียว ด้วยแนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุดจากการวิเคราะห์พื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัว บนมุมมองการลงทุนระยะยาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Baillie Gifford ผู้บริหารกองทุนหลัก
 • กลยุทธ์คัดสรรหุ้นบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตโดดเด่นจากตลาด โดยไม่ยึดติดกับภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือหุ้นในดัชนี แต่จะลงทุนตามเทรนด์การเติบโตในระยะยาว เช่น กลุ่มธุรกิจสื่อออนไลน์ Digital Healthcare การค้าปลีกยุคใหม่ (E-commerce) Software
นโยบายการลงทุน
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  >  80% ของ NAV
 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

KFUSSSF / KFUSRMF สู่อเมริกาก้าวใหม่ ... โอกาสใหญ่ของการเติบโต

จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนในกองทุนหลักที่บริหารโดย Baillie Gifford ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 100 ปี
 • เน้นลงทุนในบริษัทที่เป็นอนาคตใหม่ของเศรษฐกิจอเมริกา ตามธีมการลงทุนที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในระยะยาวตาม Megatrends ต่างๆ เช่น การค้าออนไลน์ เทคโนโลยีรถยนต์ การเงินยุคดิจิตอล ธุรกิจการศึกษาออนไลน์
 • พอร์ตการลงทุนประกอบด้วยบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการเติบโต มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และกำไรสุทธิที่สามารถจับต้องได้ ทั้งบริษัทที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด แต่มีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างน่าสนใจด้วย
นโยบายการลงทุน
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  >  80% ของ NAV
 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ทุกกองทุนลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้น | SSF ทุกกองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล สามารถซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีที่ร่วมรายการ (การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมบัตรเครดิต)
แลกคะแนนสะสมในบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) เป็นเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนใน SSF และ RMF ได้ทุกกองทุน ผ่าน @ccess Mobile Application และ  @ccess Online Service
1,000 พอยต์ = เงินลงทุน 100 บาท
*โปรโมชั่นเมื่อลงทุนใน  SSF และ RMF ที่ร่วมรายการในปี 2564 ตามเงื่อนไข
 
คำเตือน
 • SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม | RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • KFCLIMASSF / KFCLIMARMF / KFUSSSF / KFUSRMF มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไร/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2657-5757
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่น กองทุน ลงทุน หน่วยลงทุน ssf rmf KFCASH-A
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ