รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชั่นเปิดบัญชี UOB COMBO (ONE Account + UOB STASH) รับกระเป๋าเดินทาง Beaver ขนาด 17 นิ้ว มูลค่า 4,550 บาท*

14 ต.ค. 64 48
ระยะเวลา 01 ต.ค. 31 ธ.ค. 64
โปรโมชั่นเปิดบัญชี UOB COMBO เพียงเปิด  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ขั้นต่ำ 250,000 บาท และ  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ขั้นต่ำ 250,000 บาท พร้อมกัน และมียอดเงินฝากเฉลี่ยของแต่ละเดือนตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อกัน 5 เดือนปฏิทิน ให้คุณรับกระเป๋าเดินทาง Beaver ขนาด 17 นิ้ว มูลค่า 4,550 บาท*
 
พิเศษ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชียูโอบี ONE ACCOUNT แล้ว สามารถเปิดเฉพาะบัญชียูโอบีสแตช ขั้นต่ำ 500,000 บาท และมียอดเงินฝากเฉลี่ยของแต่ละเดือนตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อกัน 5 เดือนปฏิทิน หรือ

พิเศษสุด รับทันที กระเป๋าผ้ารักษ์โลก Beaver  มูลค่า 500 บาท* เพียงเปิดบัญชียูโอบี ONE ACCOUNT ขั้นต่ำ 1,000 บาท และบัญชียูโอบีสแตช ขั้นต่ำ 10,000 บาท พร้อมกัน
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 64
UOB ONE ACCOUNT บัญชีที่เปลี่ยนการทำธุรกรรมธนาคาร ให้เป็นดอกเบี้ยสูง
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน คล่องตัวฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สะดวกในการเรียกดูข้อมูลบัญชีทางออนไลน์ รับ e-Statement ย้อนหลัง 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยปกติ : เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT รับดอกเบี้ย 0.25% (ต่อปี) ทุกยอดเงินฝาก รับเพิ่มดอกเบี้ยโบนัส เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
 
อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส :
 
ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือน
(บาท)
อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส (ต่อปี)
แบบที่ 1 แบบที่ 2
0 - 500,000  0.75% 1.25%
ส่วนที่เกิน 500,000 ขึ้นไป*
0.25%
0.25%
 
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จะได้รับคือ 0.75%-0.25% หรือ 1.25%-0.25% โดยขึ้นอยู่กับยอดเงินฝากเฉลี่ยของลูกค้า
(เงื่อนไขดอกเบี้ยโบนัสเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
 

ทางเลือกใหม่สำหรับการออมเงินกับบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • รับดอกเบี้ยโบนัส* เพียงมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับเดือนที่แล้ว
 • ทันใจ รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • คล่องตัว ฝาก ถอน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สะดวกสบาย ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
ยอดเงินฝากเฉลี่ย (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ปกติ โบนัส* รวม เฉลี่ย**
0 - 50,000 0.25% - 0.25% 0.25%
ส่วนที่เกิน 50,000 - 500,000 0.25% 0.50% 0.75% 0.25% - 0.70%
ส่วนที่เกิน 500,000 - 5,000,000 0.25% 1.00% 1.25% 0.70% - 1.20%
ส่วนที่เกิน 5,000,000 ขึ้นไป  0.25% - 0.25% 1.20% - 0.25%
 
*ดอกเบี้ยโบนัส ธนาคารจ่ายเฉพาะยอดเงินฝากเฉลี่ยส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาทเท่านั้น
**ดอกเบี้ยเฉลี่ย คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก
***อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ปัจจุบัน เท่ากับ 0.25% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 1 ก.ค. 2564) ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
 
เงื่อนไขโปรโมชั่น 
 1. สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชียูโอบีสแตช และ/หรือ บัญชียูโอบี ONE ACCOUNT มาก่อนเท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทาง Beaver ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,550 บาท เมื่อเปิดบัญชียูโอบี ONE ACCOUNT ขั้นต่ำ 250,000 บาท และบัญชียูโอบีสแตช ขั้นต่ำ 250,000 บาท พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และทั้งสองบัญชีต้องมียอดเงินฝากเฉลี่ยของแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 250,000 บาท ติดต่อกัน 5 เดือนปฏิทิน เว้นแต่ กรณีลูกค้ามีบัญชี ONE ACCOUNT แล้ว สามารถเปิดเฉพาะบัญชียูโอบีสแตช ขั้นต่ำ 500,000 บาทได้ และบัญชียูโอบีสแตช ต้องมียอดเงินฝากเฉลี่ยของแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ติดต่อกัน 5 เดือนปฏิทิน โดยเริ่มนับเดือนที่เปิดบัญชีเป็นเดือนแรก  
 3. ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าผ้ารักษ์โลก Beaver มูลค่า 500 บาท ณ สาขาที่เปิดบัญชี เมื่อเปิดบัญชียูโอบี ONE ACCOUNT ตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 250,000 บาท และบัญชียูโอบีสแตช ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 250,000 บาท พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
 4. ลูกค้าเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าผ้าได้เพียง 1 รายการเท่านั้น ตามจำนวนเงินที่เปิดบัญชี
 5. กระเป๋าเดินทางมีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 2,000 ท่านแรก (รวมทุกสาขา) ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด มูลค่ากระเป๋าผ้า 4,550 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 0.91%  ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากรวม 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 1 ปี
 6. กระเป๋าผ้ามีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 2,000 ท่านแรก (รวมทุกสาขา) ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด มูลค่ากระเป๋าผ้า 500 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 4.54%  ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากรวม 11,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 1 ปี
 7. จำกัดกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าผ้า 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 8. ธนาคารจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคารภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ 5  เพื่อแจ้งรับกระเป๋าเดินทาง ณ สาขาที่ลูกค้าเปิดบัญชี
 9. กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ต.ค. 64 ยอดเงินฝากจะครบกำหนด 5 เดือนปฏิทินในวันที่ 28 ก.พ. 65 และลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทางภายในวันที่ 15 เม.ย. 65
 10. กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน พ.ย. 64 ยอดเงินฝากจะครบกำหนด 5 เดือนปฏิทินในวันที่ 31 มี.ค. 65 และลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทางภายในวันที่ 15 พ.ค. 65
 11. กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ธ.ค. 64 ยอดเงินฝากจะครบกำหนด 5 เดือนปฏิทินในวันที่ 30 เม.ย. 65 และลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทางภายในวันที่ 15 มิ.ย. 65
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดบัญชีเพิ่มเติมที่
  - บัญชียูโอบีสแตช www.uob.co.th/stash  
  - บัญชียูโอบี ONE ACCOUNT www.uob.co.th/ONEAccount
 13. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีสแตช (UOB STASH)
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นเปิดบัญชีเงินฝาก UOB COMBO uob one account uob stash โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี บัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ