รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

คว้าโอกาสลงทุนใน 3 กองทุนเด็ด จาก บลจ. พรินซิเพิล พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ เงินลงทุนทุกๆ 1 แสนบาท รับเงินคืน 100 บาท

11 ต.ค. 64 52
ระยะเวลา 11 ต.ค. 29 ต.ค. 64

คว้าโอกาสลงทุนใน 3 กองทุนเด็ด จาก บลจ. พรินซิเพิล พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ เงินลงทุนทุกๆ 1 แสนบาท รับเงินคืน 100 บาท

 
ธนาคารกรุงศรีคัดสรร 3 กองทุนเด่นจาก บลจ. พรินซิเพิล เพื่อตอบโจทย์การลงทุนของคุณ 
 
พิเศษ!! เมื่อลงทุนในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A, PRINCIPAL GOPP-A และ/หรือ PRINCIPAL GIF ระหว่างวันที่ 11 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64 ทุกๆ 100,000 บาท รับเงินคืน 100 บาท
ขอรับหนังสือชี้ชวน และสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
 
หนังสือชี้ชวน PRINCIPAL VNEQ-A
 
หนังสือชี้ชวน PRINCIPA GOPP-A
 
หนังสือชี้ชวน PRINCIPAL GIF
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 29 ต.ค. 64
 
เงื่อนไข
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในกองทุนPRINCIPAL VNEQ-A, PRINCIPAL GOPP-A และ/หรือ PRINCIPAL GIF (“กองทุนที่ร่วมรายการ”) ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 11 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64 เท่านั้น
 2. ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซื้อกองทุนที่ร่วมรายการ และ/หรือ รายการสับเปลี่ยนจากกองทุน PRINCIPAL TREASURY ที่สับเปลี่ยนเข้ามากองทุนที่ร่วมรายการ หักออกด้วย ยอดขายคืนกองทุนที่ร่วมรายการ และ/หรือ สับเปลี่ยนออกจากกองทุนที่ร่วมรายการ
 3. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 31 ม.ค. 65 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 29 ต.ค. 64 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น
 4. หน่วยลงทุนสุทธิที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในระหว่างวันที่ 11 ต.ค. 64 – 29 ต.ค. 64 อีก
 5. ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะนับยอดเงินจากทุกบัญชีรวมกันโดยพิจารณาจากบัตรประชาชนเป็นหลัก
 7. ธนาคารจะโอนเงินคืนตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายภายในวันที่ 28 ก.พ. 65 เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนที่ผูกไว้กับบัญชีกองทุน โดยจะพิจารณาจากบัญชีรับเงินค่าขายคืนที่ผูกไว้กับบัญชีกองทุนที่มียอดเงินลงทุนสะสมสูงสุดตลอดช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายเป็นหลัก ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีเงินฝากมากกว่า 1 บัญชี ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบัญชีเงินฝากเพื่อโอนเงินคืนเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน รวมถึงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. กรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุดผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 10. PRINCIPAL VNEQ-A, PRINCIPAL GOPP-A และ PRINCIPAL GIF เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุน อาจทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินในหลักทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ ที่กองทุนถืออยู่ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 11. PRINCIPAL VNEQ-A, PRINCIPAL GOPP-A และ PRINCIPAL GIF เป็นกองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในประเทศ หรือกลุ่มประเทศที่กองทุนลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
หมายเหตุ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับ บลจ.พรินซิเพิล เท่านั้น
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือเว็บไซต์ www.krungsri.com
 
ดูดีล/โปรโมชั่นการเงินอื่นๆ ที่น่าสนใจ
แท็กที่เกี่ยวข้อง บลจ. พรินซิเพิล PRINCIPAL VNEQ-A PRINCIPAL GOPP-A PRINCIPAL GIF โปรโมชั่นกองทุน โปรโมชั่นธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ