• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ รับดอกเบี้ยสูงสุด 0.75% ต่อปี พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท*

  8 ก.ย. 64 135
  เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ รับดอกเบี้ยสูง พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท*
  อุ่นใจทุกที่กับ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare) จากธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.75% ต่อปี เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ก็ให้คุณรับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท* หรือ 10 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม. 
  สิทธิพิเศษของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์
  • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10,000,000 บาท หรือ 10 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.
  • เงินฝากดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน
  • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) แต่ไม่รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
  สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 64 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ V Care อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)  รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 
   < 50,000 บาท 0.30%  สูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 10 เท่าของเงินฝาก    
   50,000 - 999,999 บาท 0.40% 
   1,000,000 - 5,000,000 บาท 0.75% 
   ตั้งแต่ 5,000,001 บาท 0.40% 
  ข้อกำหนด และเงื่อนไข
  1. เป็นบัญชีเฉพาะบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป
  2. ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
   - ผู้ฝากต้องมียอดเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน
   - ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินความคุ้มครอง 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุด 10,000,000 บาท/ คน ไม่ว่าจะถือบัญชีนี้กี่บัญชีก็ตาม
   - กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง แต่ไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อคน
  3. ลูกค้าระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ในแบบฟอรม์เปิดบัญชี
  4. ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  5. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้
  6. มูลค่าของเบี้ยประกันเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.15% ต่อปี ณ วันที่ 17 พ.ย. 63
  7. ขอบเขตและเงื่อนไขการคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ uob.co.th/vcare
  8. ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันฯ และผู้ฝากเงินมีสิทธิ์กำหนดบุคคลที่ 3 หรือตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ โดยมีบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
  *สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
  *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 1231

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ