• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • 10 อันดับ บัญชีเงินฝากคนดูเยอะที่สุด ประจำปี 2562

  27 ธ.ค. 62 7,971

  10 อันดับ บัญชีเงินฝากคนดูเยอะที่สุด ประจำปี 2562

  วันนี้เช็คราคาพามาส่งท้ายปีกับ 10 อันดับสุดยอดบัญชีเงินฝากที่คนดูเยอะสุด ประจำปี 2562 จากการเก็บสถิติบนเว็บไซต์ CheckRaka.com ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 24 ธ.ค. 62) มาฝากเพื่อนๆ ได้ดูกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์ "บัญชีเงินฝาก" บัญชีไหน? ของธนาคารอะไร? ที่คนเข้าดูเยอะที่สุด ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย
  อันดับ 1 "บัญชีเงินออมลูกรัก" ธ.ก.ส. (BAAC) : 66,484 Pageviews
  บัญชีเงินออมลูกรัก จาก ธ.ก.ส. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (ที่ต้องการฝากเงินเพื่อผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี ณ วันเปิดบัญชี) โดยฝากต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละ 1,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติ มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี และได้รับเงินขวัญถุงเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามยอดที่ธนาคารกำหนด
  อันดับ 2 "บัญชีเงินฝากปลอดภาษี" ธนาคารธนชาต (TBANK) : 40,360 Pageviews
  บัญชีเงินฝากปลอดภาษี จากธนาคารธนชาต เป็นบัญชีฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สามารถทยอยฝากเงินเป็นงวดๆ ได้โดยไม่ต้องฝากเงินเป็นก้อนในครั้งเดียวเหมือนเงินฝากประจำปกติ ได้รับดอกเบี้ยสูง และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยรับ ไม่เสียภาษี ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน วงเงินฝากขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.50%
  อันดับ 3 "บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน" ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) : 38,897 Pageviews
  บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน จากธนาคารกสิกรไทย เป็นบัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.25% ต่อปี และไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
  อันดับ 4 "บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค" ธ.ก.ส. (BAAC) : 31,911 Pageviews
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค จาก ธ.ก.ส. เป็นบัญชีเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ดอกเบี้ยเงินฝากจะคำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวันโดยไม่เสียภาษีเงินได้ อัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ส่วนที่เหลือจัดสรรเป็นค่าของรางวัล และผู้ฝากมีโอกาสถูกรางวัลชิงโชค อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทองคำ โทรทัศน์ ตู้เย็น วิทยุ เป็นต้น 
  อันดับ 5 "บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน" ธ.ก.ส. (BAAC) : 25,555 Pageviews
  เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน จาก ธ.ก.ส. สุดคุ้ม!! กับการออมที่คุ้มค่า เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับอนาคตของคุณ เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยสูง และไม่เสียภาษี ออมทุกเดือนขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  อันดับ 6 "บัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ" ธนาคารกรุงไทย (KTB) : 23,112 Pageviews
  บัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ จากธนาคารกรุงไทย เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบพิเศษ ระยะเวลา 60 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และนําฝากได้ 1 รายการเท่านั้น โดยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบทบต้นจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เข้าบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ
  หมดระยะเวลาการรับเปิดบัญชีแล้ว
  อันดับ 7 "บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน" ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) : 22,637 Pageviews
  บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดา จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่เกิน 900,000 บาท (ส่วนเพิ่มขั้นละ 500 บาท) ต้องฝากเท่าๆ กันทุกเดือน วันที่ฝาก จะฝากวันไหนก็ได้ภายในเดือน ฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง (หรือ 1 งวด) วันที่ครบกำหนดจะนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน ให้ดอกเบี้ยที่ดีกว่าเงินฝากประจำ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เงินงอกเงย แถมยกเว้นภาษี
  อันดับ 8 "บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน" ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) : 20,947 Pageviews
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ยสูง 1.500% ต่อปี
  หมดระยะเวลาการรับเปิดบัญชีแล้ว
  อันดับ 9 "บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ" ธนาคารออมสิน (GSB) : 16,588 Pageviews
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ จากธนาคารออมสิน เป็นบัญชีเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะเวลาฝาก 5 ปี โดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ฝากแต่ละครั้งขั้นต่ำเพียง 100 บาท และสามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  อันดับ 10 "บัญชีเงินฝากปลอดภาษี" ธนาคารไทยเครดิต (TCR) : 16,507 Pageviews
  บัญชีเงินฝากปลอดภาษี จากธนาคารไทยเครดิต เป็นบัญชีเงินฝากที่กระตุ้นและส่งเสริมวินัยในการออมให้กับลูกค้ารายย่อยให้มีเงินก้อนง่ายๆ เพียงฝากเงินด้วยยอดที่เท่าๆ กันทุกเดือน ตามระยะเวลาการฝากที่เลือก 24 เดือน หรือ 36 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยเต็มๆ เมื่อฝากครบระยะเวลาการฝาก ไม่เสียภาษี สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท และสำหรับระยะเวลาฝาก 36 เดือน จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 16,500 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชี ครั้งแรก และ ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝากและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่เลือกฝาก

  จากการจัดอันดับ สุดยอดบัญชีเงินฝากที่คนดูเยอะสุดทั้ง 10 อันดับ และได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2562 มีทั้งบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี และบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีฝากประจำทั่วไป ที่แต่ละธนาคารออกเป็นแคมเปญบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงในแต่ละช่วงระยะเวลา และถึงแม้ว่าแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะน้อยลง แต่ธนาคารหลายแห่งก็ยังเอาใจสายออมด้วยการออกโปรโมชั่นมาเป็นช่วงๆ ให้ได้เปิดบัญชีเพื่อออมเงินกันอยู่นะคะ สำหรับปีหน้าบัญชีเงินฝากของธนาคารไหนจะได้อยู่ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดบัญชีเงินฝากที่คนสนใจเยอะสุดนั้น คอยติดตามกันได้ที่ CheckRaka.com 
  หมายเหตุ 
  1. บทความนี้เป็นการจัดลำดับตามจำนวน Pageview ของคนเข้าชมข้อมูลบัญชีเงินฝากบนเว็บไซต์ Checkraka.com สำหรับปี 2562 เป็นเกณฑ์สำคัญ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 24 ธันวาคม 2562) เท่านั้น
  2. การจัดอันดับข้างต้น เป็นการอ้างอิงข้อมูลจาก Google Analytics ของเว็บไซต์ Checkraka.com เท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการจัดลำดับของหน่วยงานใดๆ ที่เป็นทางการ ดังนั้น จึงไม่ควรมีการนำลำดับเหล่านี้ไปใช้ หรืออ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่เป็นทางการ หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบุคคลใด
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ