• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • 5 อันดับแอปฯ ธนาคารยอดนิยม

  11 เม.ย. 60 11,199

  5 อันดับแอปฯ ธนาคารยอดนิยม

  เมื่อความฉลาดของเทคโนโลยีจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจต้องอาศัยความรวดเร็ว และรอบด้าน องค์กรต่างๆ ก็ต้องปรับตัวตามเทรนด์เพื่อต่อยอดธุรกิจของตนเอง ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการเงินการธนาคาร ที่ผู้ใช้บริการธนาคารหันมาใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) กันมากขึ้น วันนี้ เช็คราคา.คอม จะพามาดูว่า 5 อันดับแอปฯ ธนาคารยอดนิยมในเรื่องต่างๆ จะมีธนาคารไหน และติดอันดับอะไรกันบ้าง
  จากข้อมูลศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,223 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 พบว่า

  การใช้บริการธนาคารพาณิชย์

  ธนาคารกสิกรไทย
  มีผู้ใช้บริการมากที่สุดร้อยละ 28.90 
   
  ธนาคารกรุงไทย
  มีผู้ใช้บริการร้อยละ 17.30

  ธนาคารกรุงเทพ
  มีผู้ใช้บริการร้อยละ 16.20
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  มีผู้ใช้บริการร้อยละ 12.30

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  มีผู้ใช้บริการร้อยละ 10.70

  ความพึงพอใจต่อการให้บริการธนาคารพาณิชย์ 


  ธนาคารกสิกรไทย
  ร้อยละ 28.00 

  ธนาคารกรุงเทพ
  ร้อยละ 17.30
  ธนาคารกรุงไทย
  ร้อยละ 15.90

  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ร้อยละ 12.60
  ธนาคารทหารไทย
  ร้อยละ 10.10

  การใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App)


  ธนาคารกสิกรไทย (K-Mobile)
  ร้อยละ 29.20  

  ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang m Banking)
  ร้อยละ 15.70

  ธนาคารกรุงไทย (KTN netbank)
  ร้อยละ 14.90
  ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY)
  ร้อยละ 14.10 
      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
  มีผู้ใช้บริการร้อยละ 9.5
  *กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) ร้อยละ 58.80 

  ความพึงพอใจต่อการบริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) 


  ธนาคารกสิกรไทย (K-Mobile)
  ร้อยละ 28.40 
  ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang m Banking)
  ร้อยละ 18.00

  ธนาคารกรุงไทย (KTN netbank)
  ร้อยละ 15.70
    ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY)
  ร้อยละ 13.80

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
  มีผู้ใช้บริการร้อยละ 9.8
  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารยอดนิยมในเรื่องของการให้บริการ และในเรื่องของ Mobile Application ในฐานะผู้ใช้บริการ นอกเหนือจากคำว่า "ธนาคารยอดนิยม" ก็ยังคงหวังว่าธนาคารทุกๆแห่งยังคงเร่งพัฒนาการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผ่านสาขาของธนาคาร การให้บริการทาง Phone Banking หรือการพัฒนา Mobile Application ให้รองรับการใช้งาน และตรงใจของผู้ใช้บริการมากที่สุดนะคะ 
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ