• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • 6 สูตรสำเร็จความมั่งคั่ง

  16 มิ.ย. 59 9,082

  6 สูตรสำเร็จความมั่งคั่ง

  นักวางแผนการเงิน เผย 6 เทคนิคความมั่งคั่ง เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จทางด้านการเงินในยุคปัจจุบัน โดยการที่จะเป็นผู้ที่มีความสำเร็จทางด้านการเงินมีหลักง่ายๆ ด้วยกัน 6 ข้อ ดังนี้
  หลักข้อที่ 1 สร้างความมั่งคั่งด้วยตนเอง ความหมายของการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน คือการสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น ซึ่งมีอัตราส่วนสำหรับตรวจสอบความมั่งคั่ง 2 อัตราส่วนคือ
  1. อัตราส่วนความอยู่รอด ซึ่งคำนวณโดยนำรายได้ทั้งหมด หารด้วยรายจ่าย และ
  2. อัตราส่วนความมั่งคั่ง ซึ่งคำนวณโดยนำรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ หารด้วยรายจ่ายซึ่งถ้าได้ผลลัพธ์ออกมามากกว่า 1 ถือว่าเริ่มที่จะอยู่รอดและมั่งคั่ง และยิ่งผลลัพธ์ที่ได้มีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราความอยู่รอด และมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
  หลักข้อที่ 2 การเห็นถึงคุณค่าของเงิน เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย และการจดบันทึกทางการเงินเพื่อสร้างให้เกิดเป็นนิสัยทางการเงิน
  หลักข้อที่ 3 การชอบแบ่งปัน โดยการแบ่งปันประสบการณ์กับคนทั่วไปให้เข้าใจถึงการสร้างความมั่งคั่งของตนเองที่ประสบความสำเร็จ เพื่อกระตุ้นให้คนรอบข้างต้องการที่จะสร้างความมั่งคั่งในแบบฉบับของตนเอง
  หลักข้อที่ 4 การสร้างแหล่งรายได้เพิ่ม ในยุคปัจจุบันการมีแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่งคั่งทางการเงินได้ ดังนั้น หากมีโอกาสจึงจำเป็นต้องหารายได้จากหลายๆ ช่องทางเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการขาดรายได้ หากช่องทางหารายได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งประสบปัญหา ช่องทางการหารายได้ที่เหลือก็ยังเป็นแหล่งรายได้ในการสร้างความมั่งคั่งให้ต่อไปได้
  หลักข้อที่ 5 การหาความรู้ทางด้านการบริหาร และวางแผนทางการเงิน เพราะการออมและหาผลตอบแทนในทุกวันนี้ มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ หากนักลงทุนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินในแต่ละรูปแบบ ก็สามารถนำรายได้หรือเงินลงทุนไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  หลักข้อที่ 6 การสร้างวินัยทางการเงิน โดยการควบคุมจิตใจให้รู้จักวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และสถานการณ์ในขณะนั้น ที่สำคัญต้องพยายามควบคุมความโลภ ไม่หลงไปกับผลตอบแทนผันผวน เพราะอาจจะทำให้การวางแผนทางการเงินเกิดการผิด และไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้
  ทุกวันนี้คนจะรวยจะมั่งคั่งได้ต้องเริ่มต้นจากการออม และการลงทุน ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน คนจะสำเร็จทางการเงินได้ต้องยอมเสียสละเงินในปัจจุบันเพื่อสร้างเงินในอนาคต ขณะที่คนที่ล้มเหลวยอมที่จะเสียสละอนาคตเพื่อความสุขในปัจจุบัน
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ