• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • มนุษย์เงินเดือนเฮ!! โครงสร้างภาษีใหม่ 2560

  27 เม.ย. 59 13,312

  มนุษย์เงินเดือนเฮ!! โครงสร้างภาษีใหม่ 2560

  คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังในการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขยายวงเงินเพดานรายได้สูงสุด 4 ล้านบาท เพิ่มเป็น 5 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 35% เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น พร้อมให้หักค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหวังช่วยมนุษย์เงินเดือนได้มีรายได้ใช้จ่ายมากขึ้น

  โครงสร้างภาษีใหม่ ปี 2560

  สำหรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีใหม่ จะเริ่มตั้งแต่รายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ส่วนคนมีเงินได้ ตั้งแต่ผู้มีเงินได้ 150,001 - 300,000 บาท เสียภาษี 5% ผู้มีเงินได้ตั้งแต่ 300,001 - 500,000 บาท เสียภาษี 10% ผู้มีเงินได้ตั้งแต่ 500,001 - 750,000 บาทเสียภาษี 15% ผู้มีเงินได้ตั้งแต่ 750,001 - 1,000,000 บาท เสียภาษี 20% และผู้มีเงินได้ 1,000,001 - 2,000,000 บาท เสียภาษี 25% ผู้มีเงินได้ 2 - 5 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 30%  ผู้มีรายได้ 5 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 35%
  การปรับโครงสร้างภาษีเพิ่มเป็น 8 ขั้น ด้วยการปรับเพิ่มขั้นสุดท้าย  เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีนิติบุคคลที่ก่อนหน้านี้ ปรับลดลงอยู่ที่ 20% ซึ่งเมื่อบวกภาษีเงินปันผลอีก 10% จะทำให้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริงอยู่ที่ 28% ขณะที่การกำหนดให้ผู้มีรายได้สุทธิ 5 ล้านบาทขึ้นไปเสียภาษี 35% จะทำให้เมื่อเฉลี่ยแล้วอัตราภาษีของบุคคลธรรมดาที่แท้จริงจะอยู่ที่ 29% จากเดิมจะอยู่ที่กว่า 30% เพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดความสมดุลมากขึ้นระหว่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กับภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้การโครงสร้างภาษีรอบใหม่ จะส่งผลต่อรายได้รัฐหายไปปีละ 32,000 ล้านบาท
  นอกจากการปรับอัตราภาษีแล้ว ยังมีการปรับเพิ่มค่าลดหย่อน ประกอบด้วย ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ส่วนบุคคลจำนวน  30,000 บาทต่อคน เพิ่มเป็น 60,000 บาทต่อปี ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรส 30,000 บาทต่อคน เพิ่มเป็น 60,000 บาทต่อราย  และค่าลดหย่อนจาการมีบุตร จากเดิมได้รับการลดหย่อนคนละ 15,000 บาทต่อ 1 คน ไม่เกิน 3 คน เพิ่มเป็นหักลดหย่อย 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนบุตร
  การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึ่งประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้ โดยผู้เสียภาษีที่มีเฉพาะเงินได้ประเภทเงินเดือนและหักลดหย่อนส่วนตัวโดยไม่ใช้สิทธิลดหย่อนรายการอื่น จะเริ่มเสียภาษีเมื่อมีเงินได้ 26,000 บาทต่อเดือน
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ