• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สไตล์แบบคุณ...ต้องฝากเงินแบบไหน?

  19 ก.พ. 59 11,130

  สไตล์แบบคุณ...ต้องฝากเงินแบบไหน?

  การฝากเงินในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งผู้บริโภคอย่างเราๆ จะต้องเลือกตามความต้องการและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากที่สุด ถ้าเลือกดี ผลตอบแทนก็ดีและเป็นประโยชน์กับเรา แต่ถ้าเลือกไม่ดีหรือไม่เหมาะ ผลตอบแทนที่จะได้รับก็น้อย และไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเช่นกัน หลายคนคงมีคำถามขึ้นในใจแล้วว่า การใช้ชีวิตในสไตล์ของเรา เหมาะที่จะต้องฝากเงินแบบไหน? วันนี้เราจะเริ่มจากการแยกประเภทและรูปแบบการฝากเงินมาให้เพื่อนๆ ได้เลือกให้เหมาะกับเงินและไลฟ์สไตล์ของแต่คนกันค่ะ

  เงินฝากประจำ

  เงินฝากประจำเป็นเงินฝากแบบมีกำหนดระยะเวลา เช่น 3, 6 หรือ 12 เดือน เป็นต้น ดอกเบี้ยที่ได้รับจะสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ แต่ดอกเบี้ยของเงินฝากประจำที่ได้รับนี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และหากเราถอนเงินออกมาก่อนครบกำหนดก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารกำหนดไว้ในตอนแรก

  เงินฝากออมทรัพย์

  เงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีเงินฝากสภาพคล่องสูง สามารถฝาก-ถอนได้ที่สาขาธนาคารทุกวันทำการ หรือ 24 ชั่วโมงผ่านตู้ ATM/CDM (ถอนเงิน/ฝากเงิน) ในส่วนของดอกเบี้ยรับถ้าได้ไม่เกิน 20,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษี 

  เงินฝากปลอดภาษี

  เงินฝากปลอดภาษีเป็นบัญชีเงินฝากที่ต้องฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือนและมีกำหนดระยะเวลา เช่น 24 หรือ 36 เดือน แต่รวมจำนวนเงินฝากแล้วจะต้องไม่เกิน 600,000 บาทตลอดโครงการ โดยสามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น ดอกเบี้ยที่ได้จะสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และไม่ต้องเสียภาษี

  เงินฝากแบบขั้นบันได

  เงินฝากแบบขั้นบันไดเป็นเงินฝากที่คิดอัตราดอกเบี้ยเป็น Step แบบขั้นบันได อาจมีกำหนดระยะเวลาในการฝากหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งเราจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่นำเสนอสำหรับเงินฝากประเภทนี้จะสูงมาก เพราะฉะนั้น ก่อนตัดสินใจฝากเงินกับบัญชีแบบนี้เราต้องสอบถามอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปีของทั้งโครงการทุกครั้งนะคะ
  รูปแบบการฝากทั้งหมดที่นำมาเสนอให้เพื่อนๆ ในวันนี้ เป็นรูปแบบพื้นฐานที่มีให้บริการอยู่ทุกธนาคาร ใครเหมาะกับแบบไหน หรือไลฟ์สไตล์เข้ากับประเภทใดมากที่สุด เลือกและใช้วิธีการออมแบบนั้นได้เลยนะคะ

  บทความล่าสุดอื่นๆ